“Panoul iubirii” de Dragobete

“Panoul iubirii”

Românii sunt recunoscu?i ca fiind foarte iub?re?i. Iubesc intens ?i nu rateaz? nici un moment ca s? î?i arate sentimentele fa?? de persoana iubit?.

De acest lucru ne-am convins miercuri, 24 februarie, când am s?rb?torit ziua de Dragobete, s?rb?toarea iubirii la români. Asocia?ia VISTA (Viziune prin Ini?iativ? ?i Solidaritate a Tinerilor cu Aptitudini) a organizat o activitate cu ocazia acestei zile, amplasând un panou, numit “Panoul iubirii”, în fa?a Galeriilor Anticariat “Dumitru I. Grum?zescu” (Str.L?pu?neanu), pe care to?i trec?torii ?i-au putut exprima, în scris, sentimentele de dragoste fa?? de o persoan? drag? lor.

Aceast? idee a fost unic? în ora?, nici o alt? organiza?ie sau institu?ie nu a mai s?rb?torit în acest fel Dragobetele. Panoul s-a bucurat de un real succes în rândul trec?torilor, ace?tia apreciind faptul c? se mai gânde?te cineva s? promoveze ?i s?rb?torile tradi?ionale române?ti.

Este foarte adev?rat faptul c? dragostea nu ?ine cont de vârst?, limb? sau alte lucruri. În rândul persoanelor ce ?i-au expus sentimentele pe “Panoul iubirii” s-au aflat atât tineri, persoane adulte, cât ?i persoane de vârsta a treia.

De?i s-au scris declara?ii în diferite limbi, cum ar fi: român?, englez?, spaniol?, francez?, italian?, japonez?, limbajul iubirii este unul comun pe întreg mapamondul.

?inem s? îi mul?umim în mod special domnului Dumitru Grum?zescu pentru spa?iul oferit, dar ?i pentru toate lucrurile ce au ?inut de întreaga organizare a acestui eveniment.

Pe 24 februarie, de Dragobete, v-am provocat s? iubi?i române?te. Îns?, Asocia?ia VISTA v? provoac? s? iubi?i române?te nu doar o zi pe an, ci pe tot parcursul anului!
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *