La teatru

Duminic? 14 februarie 2010 a fost o zi special?. ?i nu din cauza faptului c? cei mai mul?i dintre noi au s?rb?torit Sfantul Valentin, ci din cauza unui spectacol de teatru, un examen de actorie, încheiat extraordinar la sala CFR (Ia?i). Presta?ia actorilor, emo?ia ?i pasiunea cu care au jucat, au transformat cele 8 piese interpretate în adevarate capodopere. Stînd de vorb? cu ca?iva dintre actori (Georgiana Voion, Ioana Chiril? ?i ?tefana Popa ) dar si cu profesoara care i-a indrumat (doamna Luiza Cupceac) am aflat lucruri incredibile, entuziasmul acestora, satisfac?ia ?i dorin?a de a repeta o astfel de experien?? fiind principalele lor afirma?ii de dupa spectacol.

Personal pe mine cel mai mult m-a impresionat piesa “Îmblanzirea scorpiei” de William Shakespeare, interpretarea actorilor fiind extradordinar?. “Romeo ?i Julieta”, “Cleopatra ?i Antoniu”, dar ?i “Visul unei nop?i de var?” completând preferin?ele mele.

Interviuri:

http://www.2shared.com/file/11486100/b46fb563/Interviu_doamna_Luiza_Cupceac.html

http://www.2shared.com/file/11486166/b56b7d0/Interviu_Ioana_Chirila.html

http://www.2shared.com/file/11486176/124d8691/Interviu_Georgiana_Voion.html

http://www.2shared.com/file/11486199/1c71b68e/Interviu_Stefana_Popa.html


A fost un spectacol la care am participat cu placere. Mul?umesc prietenului meu ?tefanu? Cojocaru pentru invita?ie. A meritat din plin, ?i sper ca în viitor s? aib? spectacole la fel de reu?ite ca cel de duminic?!

Vintage

O zi de duminic?, mai exact ultima zi a lunii ianuarie, zi în care a avut loc la Casa de Cultur? a Studen?ilor Ia?i cea de a III-a edi?ie a Târgului Vintage, Handmade si Designer.

Cu toate c? se anun?a a fi un eveniment mult mai interesant oamenii nu au parut foarte entuziasma?i de acest targ neprezentându-se într-un num?r foarte mare, cu toate c? expozi?ia a fost deschis? între orele 11-19 intrarea fiind liber?.

Mai mult din curiozitate am hot?rât s? merg ?i eu la acest eveniment Vintage. Când am urcat sc?rile ?i am intrat în sala ce g?zduia acest eveniment am auzit o muzic? veche, relaxant? gata s? primeasc? pe oricine iube?te frumosul ?i mai ales obiectele vechi.

Mi-am schimbat repede p?rerea despre acest târg când odat? intrat nu am v?zut decât vreo 10 tarabe la care ni?te persoane plictisite se rugau parc? s? treac? timpul mai repede ?i s? poat? pleca acas?. Stând cateva minute ?i admirând obiectele vechi de colec?ie mi-am format o imagine de ansamblu ?i, cam dezamagit de cele v?zute am hot?rât s? plec spre cas?, mintea mea imaginându-?i cu totul altfel acest târg.
În drum spre cas?, mai exat pe bulevardul ?tefan cel Mare (Ia?i) lâng? gardurile Mitropoliei am z?rit un omule? ce etala o pancard? cu un mesaj destul de comic ce suna in felul urm?tor : “s?rac ?i cinstit, caut mineri pentru r?sturnarea puterii”.

Nu ?tiu de cât timp st?tea acel om pe acolo, însa fix când încercam s? îl fotografiez ?i s? m? apropii de el, 4 agen?i de poli?ie au intervenit, cerându-i actele de identitate iar mai apoi dup? o scurt? conversa?ie gondindul… Ce s-a întâmplat cu protestul, doar bietul om poate ?ti.
A?adar târgul Vintage de anul acesta a fost sub a?tept?rile mele iar acel scurt moment comic ce l-am v?zut în drumul meu spre cas? pot spune c? mi-a animat plimbarea de dup? amiaz? pe str?zile Ia?ului.

Dragobete te provoac? !

Dragobete te provoac? !

Sim?i frumuse?ea tradi?iilor române?ti? Îl preferi pe Dragobete în locul lui Valentin? S?rb?tore?ti ziua Iubirii cu nume românesc? Vrei s? fii câ?tig?tor al inimii?

Compune o ghicitoare sau poezie pornind de la versurile:
“Tu, dragostea mea, ai aflat ghicitoarea: Tu, pârâul zglobiu – iar eu marea” – Miron Radu Paraschivescu, “Pârâul ?i marea”
?i d? frâu liber sentimentelor tale!
Cum func?ioneaz? concursul ?
Simplu! Trimite-ne crea?ia ta înso?it? de datele personale ?i de contact la adresa de e-mail
office@asociatiavista.ro .
Exist? reguli ?
Bineîn?eles !
Ghicitoarea / Poezia nu trebuie s? dep??easc? 50 de cuvinte.
Mesajele care con?in expresii vulgare sau licen?ioase sunt respinse automat.

Cine câ?tig? ?i ce va câ?tiga?
Premiul I: Participantul cu cea mai original? crea?ie va câstiga volumul de poezii “Vreau s? m? scald în iubire”, cu dedica?ie din partea autorilor: Anca-Georgiana ?erban ?i Drago?-Andrei Preutescu, o rama foto, un cadou “surpriz?” ?i o diplom? din partea Asocia?iei VISTA.
Urmatorii 5 participan?i selecta?i: vor primi câte un volum de poezii “Vreau s? m? scald în iubire”, cu dedica?ie din partea autorilor ?i o diplom? din partea Asocia?iei VISTA.
Când putem câ?tiga?
Crea?iile vor fi trimise pân? la data de 20 februarie 2010. Ele vor fi evaluate de drd. Costina Crei??, profesor de Limba ?i Literatura Român? la Colegiul Na?ional “Mihai Eminescu” Ia?i ?i de c?tre directorii departamentelor din cadrul Asocia?iei VISTA.
Câ?tig?torii vor fi anun?a?i pe site ?i contacta?i de c?tre membrii Asocia?iei pe 24 Februarie pentru înmânarea premiilor.
Pentru informa?ii suplimentare, nu ezita?i s? ne contacta?i la adresa de e-mail : elena.ungureanu@asociatiavista.ro sau la num?rul de telefon: 0748.35.02.85.
Iar acum treci la treab? ?i demonstreaz? c? esti în stare s? iube?ti române?te!
Î?i dorim mult succes!

Premiu pentru prieteni

Mul?umesc prietenului meu Drago? Preutescu pentru acordarea acestui premiu. Este o onoare pentru mine s? fiu unul dintre cei cinci prieteni care au fost nominaliza?i la “Premiu pentru prieteni”. Voi respecta tradi?ia si la rândul meu voi desemna alte cinci pesoane c?rora le voi dedica din tot sufletul acest premiu, sperând ca la rândul lor ei s? continuie aceast? tradi?ie.
1.Fiecare Scriitor Superior(SS)trebuie s? deamai departe premiul la cinci prieteni speciali;
2.Fiecare Scriitor Special s?-?i creeze o leg?tur?pe net la blogul(?i autorul-blogger prieten) de lacare a primit premiul;
3.Fiecare Scriitor Special trebuie s? posteze aceste reguli pe blogul lui.
Prietenii câ?tig?tori sunt:
1. D?nil? Mihaela Iuliana ;
2. Cojocaru Stef?nu? ;
3. Tr?istar Alexandra ;
4. ?ambri? Daniela ;
5. and all of there friend 🙂