Turism. Urbanism. Nemul?umiri

Acum circa o s?pt?mân? prietenii de la Asocia?ia Societatea Pentru Psihologie mi-au povestit despre un schimb de experien?e ce vizeaz? câ?iva studen?i ie?eni care vor merge în Timi?oara pentru a vedea ?i experimenta via?a de student din inima Banatului, ca mai apoi ace?tia s? le prezinte propriul ora? ?i anume Ia?ul, studen?ilor timi?oreni ce sunt înscri?i în acest proiect ?i care vor veni la rândul lor aici, în capital? Moldovei.

Toate bune ?i frumoase pân? aici dar din discu?ia telefonic? pe care am purtat-o pe aceast? tem?, concluzia problematic? ?i marile semne de întrebare s-au înfiripat în jurul unei singure întreb?ri ?i anume, ce le vom ar?ta studen?ilor timi?oreni când vor veni în Ia?i?

La prima vedere ora?ul pare plin de loca?ii interesante ?i alternative de a î?i petrece timpul liber, îns? practica ne omoar? ca în multe alte domenii (p?rerea mea). Dac? îmi aduc eu bine aminte, la o c?utare pe google, g?sim ca date de referin?? c? ia?ul este un ora? în care cel mai bine merge turismul cultural, ora?ul fiind plin de muzee ?i cl?diri monument istoric. Sun? bine ?i atractiv pe wikipedia sau alte site-uri ce prezint? minu?ios acest ora? îns? realitatea, cea pe care o v?d majoritatea celor ce locuiesc aici e pu?in diferit?. Multe muzee sunt în costruc?ie/renovare de mai bine de 2 ani, infrastructura las? de dorit iar dezavantajele în ceea ce prive?te turismul urban se înmul?esc pe zi ce trece. Ironia face c? st?m foarte bine la spa?ii comerciale, hypermaketuri, cl?diri de birouri ?i fabrici demolate. Total nefolositor.

Dac? este sau nu ora?ul Ia?i, o loca?ie ce merit? sau nu vizitat?, r?mâne de v?zut ?i las la aprecierea voastr? s? v? da?i cu p?rerea. Eu cred c? are ?i p?r?i/locuri frumoase, chiar dac? acestea sunt extrem de pu?ine, îns? r?mân la concluzia c? turismul ne omoar?. Sper s? m? în?el ?i a?tept cu ner?bdare s? v?d cum se va derula proiectul, care se anun?? unul interactiv ?i interesant.

Blog Olympics II

S-a întâmplat aproape f?r? s?-mi dau seama. O invita?ie primit? din partea Alexandrei, a generat o zi de sâmb?t?, 3 martie 2012 perfect? plin? de activit??i sportive ?i interac?iuni cu oameni, pe care nu îi mai cunoscusem pân? atunci.

Cei de la Decathlon, al?turi de ÎnOra?.ro, mi-au oferit ?ansa de a încerca al?turi de echipa (ro?ie) din care am facut ?i eu parte, compus? din  Drago?RemusVali,Vasile ?i Alexandra, sporturi precum tir cu arcul (experien?? complet nou? pentru mine), streetball ?i ping-pong. Pe lâng? astea am mai încercat al?turi de Adde câteva echipamente sportive din magazinul Decathlon (role, biciclete, trotinete) cât ?i un joc de badminton. Finalul evenimentului ne-a provocat pe to?i la o curs? nebun? prin magazinul Carrefour ERA în c?utarea diferitor indicii care aveau în cele din urm? s? dea câ?tig?toare o singur? echip?. (M-am sim?it ca la The Amazing Race, ?i trebuie s? fiu sincer, mi-a pl?cut teribil de mult).

Interac?iunea cu blogosfera mi-a pl?cut extrem de mult ?i mi-am propus s? am cât mai multe experien?e de acest fel. Pân? una alta îi mul?umesc Alexandrei pentru invita?ie ?i pentru faptul c? a fost un c?pitan perfect al unei echipe super!

V? recomand ?i alte p?reri ale celor prezen?i la eveniment.