Anun? umanitar

Pentru cititorii blogului meu ?i nu numai… De aceast? dat? sunt nevoit s? scriu o postare mai trist?. Sper c? mediul online s? fie util ?i s? poat? face o minune…

Ana Teodora TUDOSE este elev? în clasa a XIIB, la Colegiul Na?ional din Ia?i România ?i membr? a familiei Crucea Ro?ie, voluntar ce a pus suflet în  ac?iunile umanitare desf??urate, iar acum este într-o situa?ie delicat?. Recent a descoperit c? are probleme de s?n?tate grave care nu îi permit s?-?i continue ?coala sau via?a în mod normal, fiind diagnosticat? cu o tumoare epifizala. Acesta problem? necesit? o interven?ie chirurgical? de urgen??, în valoare de aproximativ 100.000 de euro .

Pentru mai multe informa?ii ?i pentru a afla cum o pute?i ajuta
v? rog accesa?i  :

http://tudoseana.blogspot.com/

Cum ne ucidem singuri viitorul

În România orice este posibil, am aflat cu to?ii asta de mult. Dac? pân? acum aveam tineri care s? ne reprezinte în str?in?tate, care s? mearg? la studii ?i s? se reîntoarc? pentru a ob?ine performan?e incredibile, investeam în cercetare ?i dezvoltare, în acest moment putem spune doar c? ne distrugem viitorul de mâine.

Reformele din educa?ie, nep?sarea unui sistem care ar trebui s? sus?in? astfel de ini?iative încurajatoare pentru viitoarele genera?ii nu fac nimic altceva decât s? pun? pe fug? actualele valori din România.  De?i nu pare grav, conducerea ??rii nu face absolut nimic pentru a atrage tinerii s? r?mân? acas?, ?i s? î?i înceap? o posibil? carier? chiar aici, ba mai mult îi îndrum? spre posibile alte job-uri în str?in?tate.

Acum 20 de ani acela?i lucru se întâmpla cu uzinele ?i fabricile din România… Nimeni nu le mai considera profitabile, acestea mâncau banii bugetului de stat ?i ce e cel mai r?u s-au d?râmat l?sând o mare parte a popula?iei f?r? un loc de munc?.

Un caz asem?n?tor se inatmpla ast?zi ?i cu tinerii, viitorii oameni maturi ai României. Statul cheltuie bani cu ei (cel pu?in asta în teorie) nu investesc îns? într-un viitor decent ?i stabil în România pierzându-i mai apoi, odat? cu stabilirea lor în alte ??ri, mai civilizate.

Cred c? peste 20 de ani România va fi o ?ar? a “rebuturilor” a oamenilor b?trâni ce nu vor avea cu ce s? mai supravie?uiasc? (pentru c? dac? nu exist? persoane care s? cotizeze la bugetul de stat, automat nu vor mai fi bani pentru pensie)

Sunt de p?rere c? actualul sistem educa?ional din România îi stric? pe elevi mai mult decât s? îi formeze ?i s? le deschid? noi orizonturi.

To Be Continued

“Ajuta-l pe Mos Craciun! Rezolva-i problemele cu computerul!”

Acum ceva timp am fost contactat pe twitter ?i mai apoi la telefon de Itstii. Ace?tia mi-au propus s? îi sus?in într-o tentativ?, interesant? zic eu de a promova un concurs ce are ca premiu un brad de cr?ciun.
Citi?i informa?iile necesare particip?rii la concurs :

Campania “??Ajuta-l pe Mo? Cr?ciun! Rezolv?-i problemele cu computerul!” este un mic concurs pentru to?i bloggerii interesa?i s? participe. Mo? Cr?ciun are probleme IT ?i risc? s? nu mai poat? primi scrisorile cu dorin?ele de anul acesta ale copiilor. Participan?ii trebuie s? afle care este problema IT pe care o întâmpin? ?i s? incerce s? o rezolve. Cei care dau Mo?ului solu?ia corect? intr? în tragerea la sor?i ?i ar putea fi r?spl?ti?i cu un brad de Cr?ciun.

Cei interesa?i pot intra pe itistii.ro/mo?-cr?ciun, se înregistreaz? ?i vor primi pe e-mail problema IT pe care o întâmpin? Mo? Cr?ciun.

Scriu apoi un post pe blogul lor prin care indic? serviciul ITistii (cu link sub numele de serviciu c?tre pagina respectiv? de pe itistii.ro) care cred c? ar putea s? rezolve problema Mo?ului ?i apoi dau reply la e-mail-ul de la Mo? Cr?ciun cu link-ul postului în care îi propun solu?ia salvatoare.

Câ?tig?torul bradului de Cr?ciun va fi ales prin tragere la sor?i dintre cei care au oferit rezolv?rile potrivite.

Concursul se desf??oar? în perioada 1-15 decembrie 2010.

Personal îmi place ideea propus? de Itstii tocmai de aceea am ales s? îi sus?in în acest proiect. Sper s? v? plac? ideea ?i s? participa?i la acest concurs… Profita?i de ocazie ?i încerca?i-v? norocul, nu ave?i ce pierde!

it’s time to be yourself! cheers!

1 an

Nu îmi aduc aminte când ?i de ce… tot ce ?tiu este c? acum un an am început s? scriu pe acest blog (pe atunci link-ul era altul) dup? câteva tentative de bloguri e?uate.

Îmi aduc aminte c? începusem acest blog (pe care se g?sesc ?i primele mele post?ri, din 2009) imediat dup? ce primisem func?ia de director pe departamentul de jurnalism ?i radio televiziune în cadrul Asocia?iei VISTA (în prezent aceasta încetând s? mai existe). M? sim?eam bine ?i îmi pl?cea c? îmi g?sisem în sfâr?it locul perfect unde îmi puteam exprima propriile opinii cu privire la tot felul de lucruri ?i activit??i, ce în aceea perioad? nu m? l?sau de loc s? respir ?i m? solicitau aproape tot timpul (lucru care din p?cate acum nu se mai întâmpl?).

Am vrut de multe ori s? renun? la blog, s? nu mai scriu pe el, s? îl abandonez, mai ales în a doua jum?tate a anului 2010 dar m? ata?asem prea mult de acesta pentru a renun?a atât de brusc la el. Am continuat s? scriu iar din luna august 2010 am cunoscut un prieten care mi-a asigurat un domeniu privat, cu link-ul de pe care poate fi acum accesat blogul.

M? leag? multe amintiri frumoase de acest blog, m? leag? prietenii, experien?e noi, lucruri ce m-au f?cut s? fiu omul ce sunt ast?zi.
Cu siguran?? nu a? renun?a la el niciodat?, iar în continuare voi dori s? v? prezint cele mai frumoase ?i importante post?ri (din ultimul an) pentru mine (amintiri ce m? leag? de start-up-ul acestui blog)

Ziua de 1 decembrie… o zi …

O zi ca oricare alta, nimic special la prima vedere… când deschizi televizorul, internetul sau postul de radio e?ti asaltat cu un singur mesaj ?i anume La Mul?i Ani!. De ce? E simplu, fiindc? e ziua na?ional? a României.
Din punctul meu de vedere patriotismul românilor de pretutindeni a disp?rut complet în ultimii ani. Greut??ile vie?ii, problemele sociale ?i s?r?cia, îi face pe cet??enii români s? priveasc? cu nep?sare ?i dispre? aceast? zi, considerat? cândva important? ?i plin? de însemn?tate istoric? ?i diplomatic?.
Televiziunile au fost în plin? s?rb?toare ?i anul acesta cu tot felul de emisiuni de “gal?” vrând parc? s? arate ca unii mai sunt înc? patrio?i. Eu unul, nu am reu?it s? ajung anul acesta la parada organizat? pe Bulevardul Independen?ei, dar din ce am v?zut la televizor a fost o parad? de criz?.

Am r?mas indiferent semnifica?iei acestei zile sim?indu-m? la fel de patriot la fel ca ?i pe 30 noiembrie.