Ziua P?rin?ilor de Îngeri

Un bun prieten mi-a spus ..

 Ziua Parintilor de Ingeri

Ziua P?rin?ilor de Îngeri

30 mai 2010


Organiza?ia E.M.M.A.
Eternul Miracol Materna Alinare, va invit? duminic?, 30 mai, de la17:30, la “Ziua P?rin?ilor de Îngeri” – singurul eveniment din România, dedicat memoriei copiilor pleca?i prea curând din aceast? lume.

IA?I– Parcul de la Palatul Culturii

Persoan? de contact:
Dorina Ciobanu -0740 – 041.385, e-mail: dorina@organizatiaemma.ro


În fiecare an încerc?m, ?i în acest mod, s? oferim p?rin?ilor care au trecut prin drama pierderii unui copil, suportul emo?ional de care ?tim c? au nevoie, indiferent de circumstan?ele care au marcat aceast? tragedie.
Acest eveniment are o semnifica?ie aparte, în mod special pentru p?rin?ii care au pierdut un copil înainte de na?tere, momentul în?l??rii baloanelor simbolizând desp?r?irea de copilul pe care nu au apucat s?-l vad?, s?-l ?in? în bra?e, s?-l cunoasc?! Este un moment emo?ionant care alin? la gandul c? pot face asta, pentru copilul plecat prea curand de lâng? ei!
Societatea nu percepe magnitudinea durerii provocat? de pierderea unei sarcini, a unui nou-n?scut, condamnându-i pe p?rin?i la o suferin?? coplesitoare. Acest fapt, are îns? repercursiuni pe termen lung, nu numai asupra s?n?t??ii p?rin?ilor ci ?i a societ??ii, în general.
Nici un om nu trebuie s? treac? singur prin a?a ceva! O vorb? bun? spus? cu sinceritate, poate face diferen?a major? între un suflet chinuit ?i un om pe cale s? accepte încerc?rile vie?ii.
Astfel, ?i în acest an, în aceea?i zi, la aceea?i or?, P?rin?ii de Îngeri, apropia?ii acestora ?i simpatizan?ii E.M.M.A., simultan, în 14 ora?e din România ?i în 4 ora?e din afara ??rii, respectiv în Anglia (Londra), Canada (Vancouver), Fran?a (Jossigny) ?i Germania (Offenburg), vor aprinde lumân?ri ?i vor în?l?a la cer baloane colorate!
Va fi, a?a cum frumos a spus o Mam? de Înger, precum “o petrecere pentru copii, în absen?a lor!”

Voi participa si eu….

Leave a Reply

Your email address will not be published.