Vintage

O zi de duminic?, mai exact ultima zi a lunii ianuarie, zi în care a avut loc la Casa de Cultur? a Studen?ilor Ia?i cea de a III-a edi?ie a Târgului Vintage, Handmade si Designer.

Cu toate c? se anun?a a fi un eveniment mult mai interesant oamenii nu au parut foarte entuziasma?i de acest targ neprezentându-se într-un num?r foarte mare, cu toate c? expozi?ia a fost deschis? între orele 11-19 intrarea fiind liber?.

Mai mult din curiozitate am hot?rât s? merg ?i eu la acest eveniment Vintage. Când am urcat sc?rile ?i am intrat în sala ce g?zduia acest eveniment am auzit o muzic? veche, relaxant? gata s? primeasc? pe oricine iube?te frumosul ?i mai ales obiectele vechi.

Mi-am schimbat repede p?rerea despre acest târg când odat? intrat nu am v?zut decât vreo 10 tarabe la care ni?te persoane plictisite se rugau parc? s? treac? timpul mai repede ?i s? poat? pleca acas?. Stând cateva minute ?i admirând obiectele vechi de colec?ie mi-am format o imagine de ansamblu ?i, cam dezamagit de cele v?zute am hot?rât s? plec spre cas?, mintea mea imaginându-?i cu totul altfel acest târg.
În drum spre cas?, mai exat pe bulevardul ?tefan cel Mare (Ia?i) lâng? gardurile Mitropoliei am z?rit un omule? ce etala o pancard? cu un mesaj destul de comic ce suna in felul urm?tor : “s?rac ?i cinstit, caut mineri pentru r?sturnarea puterii”.

Nu ?tiu de cât timp st?tea acel om pe acolo, însa fix când încercam s? îl fotografiez ?i s? m? apropii de el, 4 agen?i de poli?ie au intervenit, cerându-i actele de identitate iar mai apoi dup? o scurt? conversa?ie gondindul… Ce s-a întâmplat cu protestul, doar bietul om poate ?ti.
A?adar târgul Vintage de anul acesta a fost sub a?tept?rile mele iar acel scurt moment comic ce l-am v?zut în drumul meu spre cas? pot spune c? mi-a animat plimbarea de dup? amiaz? pe str?zile Ia?ului.

One thought on “Vintage”

  1. atunci e bine c? nu am fost la târg 😀
    cât despre omule?ul s?rac cu poli?i?tii… cunosc cazuri când "oamenii legii" s-au legat ?i de un biet vânz?tor de ghiocei; nimic nu m? mai mir?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *