Ultima replic?. Punct. Final.

Sincer, nu ?tiu de ce scriu aceast? postare. Poate doar pentru c? mi-a pl?cut textul postat de Alexandra… maniera în care eu l-am comentat (în stilul meu caracteristic) m-a motivat ?i mai tare s? scriu aceste rânduri… De fapt cred c? ?tiu ce spun la o desp?r?ire, sau poate doar cred c? ?tiu asta (iluzia asta îmi domin? gândurile acum).

Nu sunt un fan al genului beletristic, eu cu sentimentele sunt undeva în plop, nu am timp, chef ?i energie s? m? consum sentimental… nu acum, nu în via?a asta… Cu siguran?a nu î?i mai aduci aminte de asta ” http://bit.ly/iKx41p ” acum câ?iva ani era doar o modalitate prin care am ales s? m? consolez, acum sunt simple rânduri f?r? sens, aruncate într-un site, puse parc? la conservat în uitarea timpului ce pare s? fie nemilos cu prezentul.

Ar fi ciudat s? spun c? îmi plac desp?r?irile. A? min?i. Via?a mi-a demonstrat c? nu sunt printre acele genuri de activit??i pe care merit? s? le practici. Te las? confuz, cu multe întreb?ri f?r? r?spuns ?i cu speran?a c?… poate e doar un vis urât (care din p?cate devine realitate împotriva voin?ei tale). Nu e un sport extrem de care s?-?i fie fric?, e mai degrab? ceva inevitabil de care oricât de mult ai fugi nu po?i sc?pa. ?i se întâmpl? m?car odat? ?i atunci te las? într-o umbr? rece pus în fa?a unui zid al indiferen?ei ?i al faptului împlinit.

Ce spun dup? un exit? dup? o desp?r?ire? dup? o rela?ie e?uat?? Life goes on… De ce? E simplu. Cioburile unui e?ec nu m? ajut?. Înainte de a înv??a s? câ?tig, am înv??at s? pierd. A?a am în?eles de ce reu?itele sunt construc?ii imperfecte ale e?ecurilor adunate într-un puzzel al vie?ii.

Pa, Adio, O zi bun?. Sunt ultimele cuvinte pe care în momente de cump?n? le pot spune cu t?rie, lipsit de orice fel de remu?c?ri, convins c? nimic nu e nemuritor. Sunt parc? ultimele replici pe care zâmbind (de?i f?r? motiv) îmi place s? le rostesc.

Ultima replic?. Punct. Final. reprezint? practic confirmarea unei pierderi masive în interiorul propriei min?i ?i se vrea a fi un punct de plecare pentru un viitor start-up (în orice ar fi). Se vrea a fi o încurajare c?tre o aruncare înspre ceva nou, într-un nou capitol al vie?ii, într-un…

 

*Pentru cei care se mir? de apari?ia acestei post?ri pe blogul meu: Este doar o replic? la acest text ?i nimic mai mult.

2 thoughts on “Ultima replic?. Punct. Final.”

  1. Nu-i r?u. Dar, în ciuda ra?ionamentelor mele pur logice, uneori m? las cople?it? de emo?ii. ?i nu mai pot s? spun nimic. Nici de aia, nici de aia, nici de aialalt?… 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.