Travel in Romania

Ast?zi am urm?rit pe YouTube câteva clipuri cu prezent?ri ale ora?elor din România. Un ora? pe care l-am vizitat de câteva ori, ?i de care îmi este dor, este Constan?a… Am r?mas cu o impresie destul de bun?, dup? ultima mea vizit? în Constan?a ?i sper c? în viitor s? m? pot reîntoarce.

În continuare v? invit s? urm?ri?i o scurt? prezentare a acestui ora? :
http://youtu.be/egbtBIo-1O4

One thought on “Travel in Romania”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *