Tinerii cap?t? vlag?

În ritmul clocotitor al vie?ii actuale, este mai presus de orice ca printre noi, tinerii, s? str?luceasc? speran?a în viitor ?i s? nu ne l?s?m curajul s? sl?beasc? sau s? piar?. P?trunderea tot mai accentuat? a haosului în sferele vie?ii cotidiene, primatul non-valorii, organizarea vie?ii dup? legea talionului “ochi pentru ochi ?i dinte pentru dinte”, ne determin? s? reflect?m cu aten?ie asupra societ??ii ?i a valorilor ei.

Prin intermediul Revistei IUVENTA dorim s? facem un pas spre revigorarea ?i rearanjarea acestui sistem de valori în rândul tinerilor ?i spre construirea viitorului societ??ii în care tr?im. Revista este destinat? tuturor celor care au un cuvânt de spus ?i care cred c? împreun? suntem capabili s? reu?im. Dac? te afli printre tinerii care pledeaz? pentru modera?ie, stabilitate ?i cultur?, nu ezita s? ni te al?turi! Trimite-ne un articol cu gândurile tale la adresa de e-mail revista.iuventa@gmail.com înso?it de datele personale ?i de contact. F?-?i vocea auzit?!

Leave a Reply

Your email address will not be published.