Timpul

Probabil cu to?ii ne-am întrebat m?car odat? ce este timpul, care este rolul acestuia ?i cum se define?te.

Exist? timp? Unii poate ar spune c? exist?, al?ii poate c? nu. Fie c? vrem s? accept?m sau nu asta, timpul reprezint? un mare inconveninent în zilele noastre, dându-ne impresia c? niciodat? nu putem termina tot ceea ce ne propunem.

Mul?i dintre noi compar? timpul cu o parte din univers, fiind infinite ?i greu de analizat. Trecutul, prezentul ?i viitorul apar?in timpului. Percep?ia indivizilor fa?? de aceste componente sunt de cele mai multe ori asem?n?toare. Trecutul reprezentând memoria fiec?ruia, viitorul imagina?ia, ?i prezentul însemnând un “acum” continuu…

Probabil timpul este v?zut ca unitatea de m?sur? unic? ce marcheaz? evolu?ia omenirii.

În art? ?i în cultur? timpul este privit ca ceva sacru. Fie în pictur?, teatru sau literatur? evolu?ia omenirii, trecerea timpului sunt criteriile cele mai evidente dup? care acestea se ghideaz?.

Fie iluzie sau realitate accept?m s? tr?im într-un univers controlat de trecerea timpului, neputincio?i pentru a st? în calea acestuia .

Fragment scris de Florin Adamache intr-un articol de revista


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *