Group Discussion Online

Ave?i încredere în group discussion online-uri ?

Chiar dac? vremea forumurilor ?i a portalelor a cam trecut, în România anilor 2011 exist? câteva site-uri cu un num?r semnificativ de vizualiz?ri ce se bazeaz? exclusiv pe grupuri de discu?ii online. Cele mai multe dintre acestea ofer? un a?a zis help (la nevoie) userilor, ace?tia adresându-?i ?i dându-?i în acela?i timp, sfaturi, ideei în rezolvarea diferitelor probleme s.a.m.d

Genul acesta de site pare a fi perfect pentru online, dar… În peste 51% din cazuri cele mai multe discu?ii se terminau destul de urât. Fie din cauz? c? din a se contrazice au ajuns s? se certe la propriu, fie au început s? abereze sau s? se abat? complet de la subiect, stricând astfel rostul discu?iei.

M? întreb. Ar trebui s? avem încredere în sfaturile pe care le primim de pe astfel de grupuri? ?i care ar fi punctul de plecare al ini?iativei noastre (în calitate de useri) de a pune întreb?ri.

Destul de greu, din punctul meu de vedere.

Am încercat s? m? aventurez în aflarea acestui r?spuns ?i sincer, am ajuns repede la o concluzie destul de negativ? pentru online: Moderatorii parc? sunt lega?i la ochi. Dar cum probabil ?i pe internet democra?ia are un cuvânt important, iar regulile site-urilor sunt doar de dragul de a fi, fiecare e liber s? fac? ?i s? scrie tot ce dore?te.

De?i doar câteva dintre site-urile din România ofer? un plus de calitate în con?inutul mesajelor postate de vizitatori/useri/cititori, ?i alte câteva ce promit de ceva vreme s? fac? asta, num?rul utilizatorilor ce folosesc astfel de metode Group Discussion este unul destul de semnificativ.

O problem? asem?n?toare ar fi aceea c? ?i pe grupurile de tip (Yahoo/Google etc) absen?a moderatorilor serio?i ?i oferirea dreptului de a posta, tuturor stric? de cele mai multe ori bunul mers al lucrurilor. Iar asta nu e pl?cut absolut deloc. Ceea ce pentru tine e doar un Reply, pentru mine poate înseamn? înc? un SPAM.

Din online

În ultima perioad? am fost destul de ocupat ?i nu prea am mai dat cu prezen?a pe blog, lucru care sincer s? fiu se întâmpl? destul de rar. De?i de câteva ori mi-am propus s? scriu câte ceva, ba nu aveam inspira?ie, ba intervenea câte ceva care m? bruia complet ?i m? f?cea s? renun? la a posta ceva nou. În cele aproape 2 s?pt?mâni de pauz? am observat c? blogul nu mai era a?a cum îl credeam eu, parc? murise. Inactivitatea mea în online a trimis blogul într-un offline mode continu.

Am observat c? nu sunt singurul, care ?i-a l?sat blogul o perioad? de timp. Eu m?car am revenit (?i în plus nu a fost o absen?? inten?ionat?). Am câ?iva prieteni care nu au mai scris pe blog de aproape 1 an de zile, dar nu ?i-au ?ters blogul (de ce nu ?tiu).

Num?rul celor care au blog, acum este în continu? cre?tere, dar procentul ce reprezint? utilizatorii serio?i, blogurile ce merit? citite r?mâne aproape neschimbat de ceva vreme încoace.

De ce ne facem multe bloguri?

Un lucru care m-a mirat zilele acestea a fost s? v?d c? unii utilizatori î?i fac ?i câte 4-5 bloguri pentru a scrie practic acelea?i chestii pe ele. Oare asta genereaz? într-adev?r un trafic mai mare? Eu sincer, nu cred. Din când în când mai vizitez site-ul celor de la To?i pentru Unu (tpu.ro), site de forma unui forum util ce î?i pune la dispozi?ie posibilitatea de a adresa ?i r?spunde la întreb?ri din diverse domenii, în speran?a c? vei primi sau ajuta pe cineva cu un r?spuns. (Da, de cele mai multe ori vei primi un r?spuns bun sau r?u, asta conteaz? mai pu?in). Un lucru care m? amuz? pe acest site, este c? diver?i utilizatori în?ir? o lista de 5-6 bloguri men?ionând c? toate le apar?in ?i de cele mai multe ori întreab? celelalte persoane ce p?rere au despre respectivele bloguri. Am avut curiozitatea de a intra ?i eu odat? pe câteva link-uri aruncate la întâmplare ?i am observat o lips? a constan?ei normale în post?ri, de cele mai multe ori teme neinteresante sau copiate de pe internet ?i multe alte nereguli ce stricau tot.

M? întreb, de ce nu ne facem un singur blog pe care s? îl valorific?m?