Când nu ?tii ce s? faci

 ^Ceea ce hot?r??ti s? faci nu este întotdeauna ?i ceea ce sim?i c? trebuie f?cut… 

Ne enerv?m, ne agitam, ?i ne stres?m în fiecare zi. Suntem obliga?i s? lu?m decizii, ?i hot?râri mai tot timpul. Uneori ajungem s? obosim ?i s? r?mânem f?r? resurse… atunci apare teama c? nu ?tii ce s? faci, ce s? alegi sau c? nu ?tii cum vreodat? o s? po?i s? treci peste acest complex ce pe moment pare s? te blocheze complet.

Suntem influen?a?i, inspira?i ?i încurca?i totodat? de noi în?ine deoarece se întâmpl? s? ced?m dorin?elor proprii, f?cându-ne singuri via?a mai grea refuzând s? accept?m ceva ce vine parc? de la sine doar pentru a ne scoate din starea în care nu deosebim, “totul de nimic”.

A?tept?rile noastre sunt practic motivul pentru care hot?râm s? mergem mai departe ?i s? sacrific?m totul, crezând astfel c? putem triumfa chiar ?i în urma unor decizii luate pe moment în dauna celor sim?ite cu adev?rat de noi în suflet.

^Adesea când nu ?tii ce s? faci, dai vina pe via??… 

Consider?m c? acel lapsus pe care ni-l cauz?m singuri, introducându-ne într-o stare de nesiguran?? este produs de mediul general în care tr?im. Ne place s? refuz?m gândirea logic? fiind mult mai preocupa?i de critica ce ne-o facem singuri, irosind astfel ideei ce ne-ar putea lumina ne?tiin?a în care singuri ne cufund?m. Amânarea deciziilor importante este tot timpul o gre?eal? fatal?. Ba mai mult este o gre?eal? des întâlnit? la tot mai mul?i dintre noi.

^?i totu?i fiecare decizie luat? este ?i cea corect??  

 Ne convingem c? nu tot ce ne dorim este ?i bun pentru noi sau pentru cei din jurul nostru ?i de aceea în urma ac?iunilor s?vâr?ite constat?m ob?inerea unui rezultat ce pentru început era v?zut ca unul salvator dar care acum nu ne mai mul?ume?te, ba mai mult ne introduce ?i mai profund în starea de team? ?i nelini?te asaltându-ne gândul c? nu ?tim ce s? facem.

^Când sim?i c? nu ?tii ce e bine s? faci urmeaz?-?i propriile zvâcniri de speran?? ?i nu mai ?ine cont de nimic…  

 Afl? ce vrei de la tine ?i mai apoi gânde?te-te ce vrei tu de la ceilal?i. Solu?iile sunt acelea pe care chiar tu ?i le propui singur. Înainte s? spui stop, gânde?te-te la ce ai putea face ?i ce ai putea fi continuând s? mergi mai departe.