“Exit” de la IUVENTA

Acum dou? s?pt?mâni lucram cu entuziasm ?i pasiune la ultimele materiale de promovare pentru anul 2011 la Iuventa… Pentru cine nu ?tie, am fost timp de 9 luni de zile PR acolo… M? gândeam ce proiec?ii de e’market ar trebui s?-mi fac pentru anul 2012, cum ar trebui s? promovez viitoarele apari?ii în online ?i cum a? putea din opera?ionalizarea conceptului de cultur? s? scot un produs cât mai bun pentru zona de social-media.

Weekendul trecut lucrurile s-au schimbat la 180 de grade. De ce nu ?tiu, dar în urma unor conversa?ii în contradictoriu cu unii membri ai revistei, am hot?rât c? este mai bine s? renun?. Sincer nu m-a tentat propunerea primit? ?i anume de a prelua func?ia de Redactor ?ef Adjunct. F?r? a critica proiectul sau pe cineva din echip?, spun cu sinceritate c? a?teptam un moment prielnic pentru a ie?i din Iuventa. Ultimele activit??i, lipsa comunic?rii ?i managementul incompatibil dintre membri m? f?cuser? s? cred c? locul meu nu mai este acolo.

De ce am scris acest post? Pentru c? am fost solicitat ?i promisesem s? aduc câteva l?muriri, ocazie pe care am considerat-o bun? ?i pentru a mai spune celor ce m? cunosc ce am mai f?cut în zona de proiecte. Dac? îmi pare r?u? Sincer nu, pentru c? am avut momente foarte frumoase pe care sigur nu le voi uita niciodat? iar comunicarea cu fo?tii colegi sper s? nu înceteze prea curând; pur ?i simplu trebuia s? fac o schimbare ?i cred c? nici un om nu e de neînlocuit. Proiectul acesta, revista de cultur? creat? în vara lui 2010 poate merge cu siguran?? mai departe. Ce voi face de acum înainte?  Îmi voi lua o vacan?? de câteva luni în care m? voi dedica ?i altor chestii, poate chiar îmi voi aloca timp pentru alte hobby’uri… Cred c? Revista Iuventa va merge mai departe? Hmm, nu ?tiu din punctul meu de vedere proiectul se apropie cu pa?i mici dar siguri de final; plecarea mea a generat ?i demisia redactorului ?ef. Sper s? m? în?el eu ?i s? mearg? mult timp de acum înainte. Voi mai face proiecte în zona de media (reviste online)? Sincer s? fiu am f?cut asta de dou? ori, am experien?? a?a c? a? fi gata oricând s? mai duc un proiect asem?n?tor… sper totu?i s? nu fie în urm?toarea perioad? de timp. Ce proiect am în portofoliu pentru 2012? Activitatea în departamentul de PR la Asocia?ia Societatea Pentru Psihologie.

Once upon a time

Îmi aduc aminte ?i acum acea zi, acea conversa?ie telefonic?, acele planuri f?cute în maxim 20 de minute. Aveau s? fie p?r?i ale unui început îndr?zne? în mediul online, aveau s? fie componente ale unui proiect care ?i ast?zi se nume?te Revista Society. Îmi amintesc cu pl?cere de acea zi, mai ales c? ast?zi se împline?te un an de la înfiin?are.

Chiar dac? cele 365/366 de zile au schimbat multe lucruri în cadrul revistei proiectul a rezistat timpului dar ?i problemelor interioare ap?rute pe parcurs. În acest moment revista mai are doar doi dintre membri fondatori, aflându-se momentan în plin? campanie de recrutare.

 Pentru mine Revista Society a reprezentat unul dintre cele mai importante proiecte în care am avut ocazia s? particip. De ce spun asta? E simplu. Ceea ce a fost, este ?i va fi foarte important e c? la Society am fost al?turi de prieteni cu care din prima zi ?i pân? acum m-am distrat ?i m-am sim?it bine, fie în cadrul proiectului fie în afar? lui. Asta a contat cu siguran?? cel mai mult.

Cu dedica?ie: click aici

Foto