Munca în echip? d?uneaz? grav s?n?t??ii

De foarte multe ori ni se întâmpl? s? credem c?, a face parte dintr-o echip?, bine organizat? este un avantaj atât pentru siguran?a noastr? în cadrul proiectului respectiv dar ?i datorit? volumul de munc? mult mai redus dat fiind faptul c? sarcinile se împart. Cele mai valoroase proiecte ?i realiz?ri au avut la baz? echipe de oameni (de cele mai multe ori de 2 persoane) care au ?tiut cum s? î?i valorifice skill-ul colaborând de minune. Prima echip? de succes care îmi trece acum prin minte este cea de la google… fondatorii acestui mare gigant al internetului sunt Sergey Brin ?i Larry Page. Chiar dac? au lucrat o perioad? lung? de timp împreun?, într-o zi au hot?rât s? î?i încheie colaborarea, lucru ce nu a afectat proiectul pe care l-au început cu ani în urm?.

Revenind la lucruri mai pu?in cunoscute, aici m? refer la unul din proiectele în care sunt ?i eu implicat, m? declar revoltat când v?d un el ?i o ea care, în loc s? colaboreze ?i s? construiasc? împreun? ceva care ar putea avea succes (o revist? online) se ceart?, se acuz? ?i amenin?? cu exit-uri în fiecare zi. Adesea ideei bune sunt d?râmate de invidie, prostie ?i indiferen??, iar cauza principal? a acestui lucru este dizolvarea unei echipe…

Deci cum se solu?ioneaz? un conflict într-o echip? în care doi se ceart? iar restul sunt “pl?titori de bilete” ale unui spectacol ieftin ?i comic?