Comunicarea verbal? vs Comunicarea electronic?

Recent am fost întrebat care dintre aceste dou? metode de comunicare este mai eficient? ?i pe care o folosesc cel mai mult…

În primul rând 75% dintre conversa?iile mele fac parte din categoria comunic?rii electronice. De?i sunt un sus?in?tor al comunic?rii verbale, comoditatea, rapiditatea de a comunica ?i de cele mai multe ori lipsa de timp a receptorilor mei, m? fac s? folosesc e-mailul, mesageria instant ?i sms-ul în exces.
De?i comunicarea verbal? r?mâne una de lux, în care emi??torul ?i receptorul sunt face to face ?i verbalizeaz?, background-ul în care se petrece ac?iunea poate sugera sau inspira membri ce i-au parte la dialog, aten?ia ce este sau nu distras? de diferi?ii factori (indoor/outdoor) dar ?i de folosirea unui limbaj corect, f?r? prescurt?ri fac ca acest tip de comunicare s? fie aparte. Este îns? tot mai pu?in folosit? în ultima perioad? de cea mai mare parte a popula?iei, vrând parc? s? ar?t?m c? suntem mul?umi?i de statusul acestui secol, mai exact secolul vitezei… Tehnologia e bun?, dar în exces te îndobitoce?te, u?urându-?i atât de mult aportul t?u la ceva încât te face un “mic dictator incon?tient” al propriilor nevoi.
A? vrea s? închei prin a spune c? ambele metode de comunicare sunt utile ?i c? ambele ar trebui s? fie folosite, îns? faptul c? unii nu mai ?tiu s? scrie corect, s? se exprime ar trebui s? reprezinte un semnal de alarm? pentru noi to?i.