Scurt review al competen?elor

Probabil majoritatea ?tiu sau au auzit la televizor c? s?pt?mâna aceasta s-a început evaluarea competen?elor la examenul de bacalaureat. Mai exact luni, mar?i ?i în unele cazuri ?i miercuri a avut loc evaluarea competen?elor lingvistice la limba roman? ?i pentru unii (mai noroco?i) ieri 10 iunie evaluarea competen?elor digitale care continu? conform calendarului pân? joi 16 iunie.
Pe lâng? stresul ?i emo?iile unora (lucru pe care cu greu mi l-am putut explica, deoarece nici în acest moment nu v?d miza ?i valoarea acestor evalu?ri) m-am tot întrebat dac? a fi experimentat te deosebe?te sau nu cu ceva de ceea ce erai înainte de a da proba, dar ?i fa?? de unii, poate mai pu?ini noroco?i decât tine care au ob?inut calificativul avansat ?i în unele cazuri mediu.

Cum era de a?teptat, la limba ?i literatura român? calificativele acordate au fost direct propor?ionale cu natura ?i “dificultatea” (cu ghilimelele de rigoare) subiectelor. Majoritatea textelor ?i cerin?elor am în?eles ca s-au p?strat înc? de anul trecut lucrurul  care m-a dezam?git îns? au fost acela c? nu am apucat s? vorbesc despre avatar sau alt subiect ceva mai n?stru?nic. (în general nu-mi plac limitele normalului)

La TIC pot spune c? subiectele au fost destul de grelu?e. ?i nu spun eu asta, ci prietenii mei care au cam bâjbâit unele cerin?e ori au preferat s? dea direct skip, gândindu-se c? no fi dracu chiar atât de negru ?i s? taxeze la sutimi de not? efortul depus. Pentru cineva care lucreaz? în Office (fie c? facem referire la 2003 sau 2007 – cam asem?n?toare din punctul meu de vedere) subiectele au fost accesibile, cu precizarea pe care doresc s? o fac din nou c? î?i trebuia ceva cuno?tin?e digitale pentru a face cât de cât ceva.

Eu cred c? profesorii nu vor face exces de zel în corectarea foldere-lor pu?in cam r?v??ite dup? timpul de lucru de 90 minute pe care unii dintre noi l-au avut ast?zi la dispozi?ie ?i cred c? se vor lua (din nou) multe calificative de “experimentat”

^la urma urmei nu e frumos s? descurajezi ?i s? demoralizezi elevul cu dou? s?pt?mâni înainte de bac-ul propriu-zis.