Ultimele 34 de zile

Mai este pu?in pân? la sfâr?itul anului. Ieri a nins pentru prima dat?… Ast?zi a fost cald ?i s-a topit tot. Cam a?a arat? anotimpul de iarn? pe data de 27 noiembrie 2010.

Au mai r?mas 34 de zile pân? când acest an se va încheia. Pentru unii a fost un an grozav în care au realizat multe ?i au pierdut prea pu?in pentru a fi afecta?i de acest lucru. Pentru al?ii îns? a fost un an îngrozitor, ?i î?i doresc probabil ca 2011 s? fie mult mai bun.

Pentru mine anul 2010 a fost un an de succes (pân? în acest moment) ?i sper s? fie ?i în continuare (pân? la finalul sau calendaristic).

De?i magazinele sunt asaltate cu tot felul de ornamente specifice acestei perioade, tombole cu extragere de cr?ciun ?.a.m.d. vremea de afar? te face s? te gânde?ti mai degrab? la sosirea prim?verii decât la iarn?…

Cheers!