Suflet pentru Cultur?

Începând de ieri vom desf??ura odat? la dou? s?pt?mâni o activitate ce are ca scop promovarea culturii ie?ene.

Departamentul de cultur? ?i tradi?ie româneasc? din cadrul Asocia?iei VISTA (Viziune prin Ini?iativ? ?i Solidaritate a Tinerilor cu Aptitudini) va organiza odat? la dou? s?pt?mâni o vizit? la unul dintre muzeele ie?ene ce fac parte din Patrimoniul Cultural na?ional.

Dorim ca prin acest? activitate s? cunoa?tem valorile ?i mo?tenirea l?sat? de marii oameni ai culturii ie?ene ?i nu numai.Vrem s? promov?m istoria literar?, locurile unde au tr?it ?i au creat poe?i, prozatori, esei?ti, s? le cunoa?tem biografiile, s? le citim operele ?i s? le în?elegem.

S?pt?mâna aceasta am vizitat Bojdeuca lui Ion Creang?.Al?turi de aceste rânduri scrise ve?i putea viziona ?i un filmule? cu fotografii.

Oricine dore?te s? mearg? al?turi de membrii Asocia?iei VISTA la muzeele ie?ene este bine venit.

Peste dou? s?pt?mâni vom vizita Muzeul Literaturii Române Ia?i.

Persoan? de contact:

Stef?nu? Cojocaru – Director Departamentul de cultur? ?i tradi?ie romneasc?

E-mail: stefanut.cojocaru@asociatiavista.ro

Tel.: 0746.693.149

2 thoughts on “Suflet pentru Cultur?”

  1. Felicitari si la cat mai multe activitati si sa atrageti cat mai multe persoane sa va insoteasca la vizitele voastre.

    foarte buna ideea cu filmulete….super

Leave a Reply

Your email address will not be published.