Rolul televiziunii în via?a tinerilor

Televiziunea poate fi definit? ca un ansamblu de principii metode ?i tehnici utilizate pentru transmiterea pe un canal de comunica?ii a imaginilor în mi?care .

Televiziunea a ap?rut la mijlocul secolului XX , fiind r?spândit? mai apoi în întreaga lume . Al?turi de radio ?i mai apoi de internet au fost cei mai buni prieteni ai omului furnizând tot felul de informa?ii în timp real unei mase numeroase de indivizi . În ziua de ast?zi tinerii sunt cei mai fideli televiziunii ce reu?e?te cu u?urin?? s? le acapareze aten?ia cu diverse emisiuni ce au un impact masiv asupra lor .

Odat? cu progresul tehnologic din întreaga lume , televizorul intr? în via?a noastr? înc? de la o vârst? foarte fraged? . Caracterul emisiunilor ce prezint? scene violente , scene ale unor accidente , crime , , dezastre pot afecta ?i influen?a cu u?urin?? copii ?i adolescen?ii care în cea mai mare parte din cazuri încearc? s? imit? lucrurile v?zute pe micul ecran neîn?elegând de cele mai multe ori gravitatea faptelor . De cele mai multe ori tinerii sunt tenta?i s? petreac? cât mai multe ore în fa?? televizorului , fapt ce conduce de cele mai multe ori la dependen?a . Efectele petrecerii timpuilui în excces în fa?? televizorului sunt de cele mai multe ori : izolarea de grupul de prieteni , boli ale vederii , tendin?e de a copia lucruri v?zute pe sticl? ?i multe altele .

Televiziunea este îns? ?i util? pentru tineri , acesta serviind ca principal? surs? de informa?ii ?i de divertisment adegvat ( ex: emisiuni de divertisment , filme , documentare , reality-show ) Încet dar sigur televiziunea din întreaga lume a devenit o adev?rat? afacere având încas?ri record ( cele mai multe fiind din reclame ) ?i o audien?a de neimaginat .

Pentru a preveni cât mai mult o posibil? “hipnoz?” a telespectatorilor în fiecare ?ara sau înfiin?at câte un consiliu ce urm?re?te în permanen?? ceea ce se întâmpl? pe micul ecran . Chiar ?i a?a deseori apar nereguli . În ?ara noastr? un astfel de consiliu ce se ocup? de asta este Consiliul Na?ional al Audiovizualului (CNA) .

În concluzie rolul televiziunii în via?a tinerilor este extrem de important acesta influen?ând de cele mai multe ori via?a ?i activit??ile tinerilor atunci când este ” consumat? ” în exces .

3 thoughts on “Rolul televiziunii în via?a tinerilor”

  1. CNA-ul nostru e pe la "colindat".Nu prea se stie ce decizii se iau acolo,iar daca se iau sunt utopice uneori ;).Daca ar lucra normal, ar exista si televiziuni mai bune la noi, cu emisiuni de calitate.

  2. uite un subiect la care sa te gandesti:care este rolul pe care il are televiziunea in promovarea unui model uman?(cred k e destul de interesant)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *