Pentru c? pe internet lucrurile sunt mult mai u?oare

Din curiozitate sau din dorin?a de a îmi demonstra mie ceva, am încercat în decursul timpului tot felul de lucruri noi, care mai de care mai ciudate, mai amuzante ?.a.m.d. Concluzia la care am ajuns este c? pe internet (în acest second life în care tr?im cu to?ii deja) lucrurile sunt mult mai u?oare. Aici nu exist? lucruri fizice istovitoare ?i care s? ne provoace ?tiu eu ce nepl?ceri. Nu exist? prea multe sentimente reale ?i nici o socializare benevol? ci în general una bazat? pe interes (fie el mai mic sau mai mare).

În via?a real? este pu?in cam greu s? ajungi unde vrei când dore?ti. Pe internet google maps ?i earth ne pot face u?or s? visam la o c?l?torie în jurul lumii (una chiar la un nivel HQ). Îmi place s? folosesc internetul pentru c? e mult mai relaxant ?i pl?cut, renun?ând la a îmi mai dori unele lucruri ce m-ar consuma probabil atât fizic cât ?i psihic… Ideea c? po?i câ?tiga bani pe internet e probabil una la care to?i sper?, de?i 99% uit? c? nu trebuie s? stai degeaba pentru a reu?i, chiar ?i aici în acest second life…

Oare tu în care din cele dou? lumi î?i petreci mai mult timp, f?cându-?i planuri de viitor. În cea real? sau virtual??


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *