Pentru c? dac? vrei po?i face orice!

Am avut o s?pt?mân? interesant? în care am reu?it s? trec de la agonie la extaz ?i invers, într-un timp destul de scurt. Inspirat de unele conversa?ii nocturne,  mi-am confirmat faptul c?, dac? vrei ceva cu adev?rat reu?e?ti. De ce? Pentru c? î?i propui s? faci asta…

Îmi place s? cred c? orice început are ?i un sfâr?it, iar consecin?ele sfâr?itului nu ar trebui s? ne afecteze prea mult. Pe mine, deciziile ?oc, luate pe moment m? uimesc ?i m? las? pu?in în stand-by încercând s? în?eleg de ce s-a întâmplat a?a ?i ce aport am avut eu la decizia luat?… Cu toate astea cred c? e necesar s? trecem peste lucrurile ce ni se întâmpl? zi de zi dar nu înainte de a memora lec?ia oferit?. Nu cred c? merit? s? batem pasul pe loc, fr?mântându-ne neuronii, chiar dac? uneori nici noi nu în?elegem de ce se întâmpl? a?a lucrurile…

Mul?i dintre prietenii mei îmi spun c? nu pot trece peste anumite lucruri ce i-au marcat. Uneori m? întreb dac? e necesar s? treci peste un anume ceva, sau trebuie s? î?i continui via?a f?r? regrete…

Îmi place s? cred c? atunci când ai încredere în tine po?i face orice…

One thought on “Pentru c? dac? vrei po?i face orice!”

Leave a Reply

Your email address will not be published.