Timpul

Probabil cu to?ii ne-am întrebat m?car odat? ce este timpul, care este rolul acestuia ?i cum se define?te.

Exist? timp? Unii poate ar spune c? exist?, al?ii poate c? nu. Fie c? vrem s? accept?m sau nu asta, timpul reprezint? un mare inconveninent în zilele noastre, dându-ne impresia c? niciodat? nu putem termina tot ceea ce ne propunem.

Mul?i dintre noi compar? timpul cu o parte din univers, fiind infinite ?i greu de analizat. Trecutul, prezentul ?i viitorul apar?in timpului. Percep?ia indivizilor fa?? de aceste componente sunt de cele mai multe ori asem?n?toare. Trecutul reprezentând memoria fiec?ruia, viitorul imagina?ia, ?i prezentul însemnând un “acum” continuu…

Probabil timpul este v?zut ca unitatea de m?sur? unic? ce marcheaz? evolu?ia omenirii.

În art? ?i în cultur? timpul este privit ca ceva sacru. Fie în pictur?, teatru sau literatur? evolu?ia omenirii, trecerea timpului sunt criteriile cele mai evidente dup? care acestea se ghideaz?.

Fie iluzie sau realitate accept?m s? tr?im într-un univers controlat de trecerea timpului, neputincio?i pentru a st? în calea acestuia .

Fragment scris de Florin Adamache intr-un articol de revista


Eu cand vreau sa fluier, fluier

Filmul “Eu când vreau s? fluier, fluier” reprezint? mai mult decât o pelicul? cinematografic?, reprezint? o realitate a României moderne, cu toate aspectele ei pl?cute ?i nepl?cute.
Realizat într-o manier? realist?, interesant?, cu o ac?iune diversificat? acest film pune în eviden?? calit??ile actorice?ti ale multor oameni de viitor în domeniul cinematografiei, dar ?i situa?ia real? din penitenciarele române ?i problemele cu care aceasta se confrunt?.
Pentru cine nu a reu?it înc? s? vad? acest film, titlul “Eu când vreau s? fluier, fluier” nu reprezint? nimic altceva decât disperarea ?i ambi?ia unui om de a face ceva indiferent de consecin?ele ce vor urma. Atunci când ai ceva în minte, duci la bun sfâr?it, finalul ar?tând indiferen?a ?i sfidarea pe care o poate ar?ta un om în ziua de ast?zi …
Ast?zi în cinematograful Victoria ( Ia?i ) filmul a stârnit de nenum?rate ori râsete ?i aplauze din partea publicului prezent la eveniment… Limbajul folosit, diferitele situa?ii în care personajele au fost implicate au f?cut din filmul “Eu când vreau s? fluier, fluier”, un lung metraj de succes ce merit? v?zut? .

Avem preten?ii f?r? s? ?tim ce vrem de la via??

Tr?im într-o societate modern?, înconjurat? de tot felul de oameni, tot felul de temperamente, zilnic fiind angrena?i în tot felul de activit??i unele chiar f?r? voia noastr?. Din fiecare experien?? tr?it?, tragem tot felul de concluzii… Altele bune, altele gre?ite, f?r? ca m?car s? ne d?m seama de cele spuse.

Avem preten?ii? Da cu to?ii avem preten?ii. Evident sunt diferite, dar ele exist? în fiecare dintre noi. Uneori cerem lucruri inutile, ne impunem tot felul de concepte care în cele din urm? ne trag în jos.

Ajungem s? nu ?tim ce vrem de la via??. Se întâmpl? oricui, în fiecare zi. Suntem pu?i s? lu?m decizii, s? gândim, s? supravie?uim în propria lume ataca?i de propriile dorin?e ?i gânduri.

Avem preten?ia de a o duce cât mai bine, de a fi totul cât mai u?or ?i comod ?i s? ne solicite cât mai pu?in, îns? merit?m ceea ce noi cerem?

Tot mai des aud vorbindu-se despre greve, proteste ?i lipsa banilor. Lumea devine din ce în ce mai revoltat? din cauza problemelor sociale. Fiecare vorbe?te dar nimeni nu ascult?. Fiecare criz? cere m?suri rapide, de cele mai multe ori acestea sunt ?i inutile…

P?rerea mea este c? ar trebui s? ?tim exact ceea ce vrem de la via??, ?i mai apoi s? începem s? avem preten?ii.


Tu ?tii ce vrei de la via???