Ce viziuni are un blogger la început de drum

La ce te gândeai acum 5-6 ani când î?i f?ceai un blog. La ce te gânde?ti în prezent când î?i înregistrezi un blog în online

Viziunile bloggerilor de atunci, ?i acum s-au schimbat cu siguran??. Unii dintre cei mai vechi bloggeri ap?ru?i în online înc? mai exist? ?i acum dup? ani de zile petrecu?i pe acela?i blog, sau poate f?când la fel ca ?i mine tranzi?ii de la un domeniu la altul ?i de la un tip la altul de blog. (eu nu m? declar unul dintre cei mai vechi bloggeri)  

Acum 5-6 ani când î?i înregistrai un blog, de cele mai multe ori o f?ceai din curiozitate, din dorin?a de a încerca ceva nou, pentru a-?i exersa talentele în ale’ scrisului sau doar pentru c? ?i vecinul ?i-a f?cut blog iar tu nu vroiai s? pari mai prejos. Genul blogurilor era de cele mai multe ori de tip jurnal ori informativ (pe atunci cuno?team mul?i bloggeri care d?deau copy-paste la ?tiri ?i evenimente de pe anumite site-uri direct pe blogul lor, fiind evident mândri de performan?a aceasta). Gama template-urilor ?i calitatea blogului în ceea ce privea web-designe-ul nu erau tocmai geniale, cu toate acestea pentru vremea aceea p?reau bune iar toat? lumea le aprecia (mai mult sau mai pu?in).

În prezent bloggeri au alt? viziune. Mai toate persoanele pe care le cunosc au m?car 1 blog. Evident mul?i dintre ei îl au degeaba, sau scriu destul de rar. Pu?ini sunt aceea care au constan?? ?i sunt cu adev?rat urm?ri?i în online. Dac? se poate vorbi despre experien?? în ceea ce prive?te lumea blogurilor, aici nu comentez absolut nimic. Cu toate astea foarte mul?i cred c? dac? î?i creezi un blog imediat po?i ?i monetiza cu aceasta, f?când abstrac?ie de cele mai multe ori de importan?a calit??ii con?inutului postat pe acel blog, metodele de promovare pe care le aplic?, concuren?? ?.a.m.d.

Cum erau primele zile ca blogger în trecut

Te gr?beai s? scrii cât mai multe post?ri ?i s? le ar??i prietenilor t?i ca ai blog. De cele mai multe ori te rugai de ei ?i îi plictiseai pân? î?i d?deau ?i un comentariu. Nu scriai cu diacritice, le considerai inutile, o pierdere de timp. Puneai multe imagini inutile pe blog, crezând ca astfel e mai atractiv. Evident link-ul blogului era compus dintr-un nickname pe care probabil nici tu nu ?i-l mai aduci aminte dar probabil te-ar apuca râsul dac? l-ai auzi. Pu?ini erau aceea care î?i d?deau datele corect, numele real ?i se l?sau share-ui?i în motoarele de c?utare. Poate c? mai erau ?i alte nereguli (cu siguran?? erau) dar nu mi le aduc aminte, ?i doar acestea îmi atr?geau de fiecare dat? aten?ia.

Cum sunt primele zile ca blogger în prezent

Acum e altfel. Înc? de la început cea mai mare parte a bloggerilor încep s? scrie cu diacritice, încearc? m?car în prima s?pt?mân? s? aib? un ritm bun în post?ri ?i se feresc cât de mult pot de comentarii r?ut?cioase din partea altor bloggeri mai vechi. Acum îi cau?i pe cei maturi (aici m? refer la cei mai vechi decât tine, ce e?ti la început, persoane ce au trafic pe blog) rugându-te de acestea s? te adauge în blogroll. Te înscrii pe tot felul de site-uri ce au grij? de bloggeri, pui la share link-ul blogului pe toate site-urile de socializare pe care e?ti înregistrat. Acum î?i place ca numele t?u s? ap?r? când dai search pe google, prin urmare renun?i la nickname-urile f?r? sens. Î?i place ca prietenii s? te g?seasc? acum în mediul online, ?i te fere?ti cât po?i de mult de spam. De?i e pu?in cam ciudat, mai ales pentru cei care sunt abia la primul blog pofta de a scoate bani din aceast? activitate este imens?. Mul?i nu au nicio ?ans? de la bun început, cu toate astea încearc? (de aceea consider c? abandonul de blog, se produce adesea din cauza faptului c? nu monetizeaz? frenetic a?a cum î?i doreai).

Cum vor fi primele zile ca blogger în viitor?

Greu de spus acum. Vom afla în curând 🙂

Group Discussion Online

Ave?i încredere în group discussion online-uri ?

Chiar dac? vremea forumurilor ?i a portalelor a cam trecut, în România anilor 2011 exist? câteva site-uri cu un num?r semnificativ de vizualiz?ri ce se bazeaz? exclusiv pe grupuri de discu?ii online. Cele mai multe dintre acestea ofer? un a?a zis help (la nevoie) userilor, ace?tia adresându-?i ?i dându-?i în acela?i timp, sfaturi, ideei în rezolvarea diferitelor probleme s.a.m.d

Genul acesta de site pare a fi perfect pentru online, dar… În peste 51% din cazuri cele mai multe discu?ii se terminau destul de urât. Fie din cauz? c? din a se contrazice au ajuns s? se certe la propriu, fie au început s? abereze sau s? se abat? complet de la subiect, stricând astfel rostul discu?iei.

M? întreb. Ar trebui s? avem încredere în sfaturile pe care le primim de pe astfel de grupuri? ?i care ar fi punctul de plecare al ini?iativei noastre (în calitate de useri) de a pune întreb?ri.

Destul de greu, din punctul meu de vedere.

Am încercat s? m? aventurez în aflarea acestui r?spuns ?i sincer, am ajuns repede la o concluzie destul de negativ? pentru online: Moderatorii parc? sunt lega?i la ochi. Dar cum probabil ?i pe internet democra?ia are un cuvânt important, iar regulile site-urilor sunt doar de dragul de a fi, fiecare e liber s? fac? ?i s? scrie tot ce dore?te.

De?i doar câteva dintre site-urile din România ofer? un plus de calitate în con?inutul mesajelor postate de vizitatori/useri/cititori, ?i alte câteva ce promit de ceva vreme s? fac? asta, num?rul utilizatorilor ce folosesc astfel de metode Group Discussion este unul destul de semnificativ.

O problem? asem?n?toare ar fi aceea c? ?i pe grupurile de tip (Yahoo/Google etc) absen?a moderatorilor serio?i ?i oferirea dreptului de a posta, tuturor stric? de cele mai multe ori bunul mers al lucrurilor. Iar asta nu e pl?cut absolut deloc. Ceea ce pentru tine e doar un Reply, pentru mine poate înseamn? înc? un SPAM.

Recomand?ri a?a ca la început de lun?

6.20 AM

Nu te mira c? scriu la ora asta atât de matinal? pe blog. Probabil ai ghicit, este o postare programat?. Vreau s? recuperez zilele în care nu am mai scris nimic pe blog iar ast?zi 1 martie (zi care cic? ar trebui s? vesteasc? începutul primaverii) o s? v? fac câteva recomand?ri ?i îmi voi exprima opinia cu privire la câte chestii. De?i z?pada de afar? m? descurajeaz? complet iar tot ce îmi trece prin minte acum e c? nu vreau s? ies din cas?, probabil acum când tu cite?ti aceste rânduri, eu sunt deja plecat prin ora?…

Pentru c? nu am apucat pân? acum s? vorbesc despre Oscar ?i pentru c? recent m-am contrazis cu câteva persoane a? dori s? spun din nou, ?i de aceast? dat? ?i pe blog c? filmul The King’s Speech – Discursul regelui este un film bun ce a meritat Oscarul pentru cel mai bun film. ?i da, în opinia mea este mai bun decât The Social Network – Re?eaua Social?. Sunt curios acum ce filme vor ap?rea anul acesta. Fiind un fan al filmelor anilor 2000 înc? mai suspin dup? acelea, f?când acum abstrac?ie de la tot felul de minuni 3d, 7d ?.a.m.d.

L?sând la o parte filmele o recomandare pe care a? dori s? o fac este site-ul astaeromania.ro. Am auzit de acesta ieri în câteva reclame la Radio. L-am accesat ?i sincer mi-a pl?cut. De?i temele pe care le abordeaz? sunt pu?in cam pesimiste, cel pu?in la prima vedere, sincer vorbind ?i analizând problema – cam asta este realitatea din România anilor 2011. Câteva topic-uri ce mi-au atras aten?ia au fost : Românii nu mai au speran??; România nu are viitor; Tinerii români sunt superficiali; Românii n-au valoare. Cititorii sunt invita?i s? î?i spun? p?rerea pe site. Cu siguran?? voi urm?ri acest site în urm?toarea perioad? iar ca un mic pronostic : cred c? va face o figur? frumoas? în social media.

Cam atât pentru moment.

Un început de prim?var? superb tuturor!

Florin.
🙂

Din online

În ultima perioad? am fost destul de ocupat ?i nu prea am mai dat cu prezen?a pe blog, lucru care sincer s? fiu se întâmpl? destul de rar. De?i de câteva ori mi-am propus s? scriu câte ceva, ba nu aveam inspira?ie, ba intervenea câte ceva care m? bruia complet ?i m? f?cea s? renun? la a posta ceva nou. În cele aproape 2 s?pt?mâni de pauz? am observat c? blogul nu mai era a?a cum îl credeam eu, parc? murise. Inactivitatea mea în online a trimis blogul într-un offline mode continu.

Am observat c? nu sunt singurul, care ?i-a l?sat blogul o perioad? de timp. Eu m?car am revenit (?i în plus nu a fost o absen?? inten?ionat?). Am câ?iva prieteni care nu au mai scris pe blog de aproape 1 an de zile, dar nu ?i-au ?ters blogul (de ce nu ?tiu).

Num?rul celor care au blog, acum este în continu? cre?tere, dar procentul ce reprezint? utilizatorii serio?i, blogurile ce merit? citite r?mâne aproape neschimbat de ceva vreme încoace.

De ce ne facem multe bloguri?

Un lucru care m-a mirat zilele acestea a fost s? v?d c? unii utilizatori î?i fac ?i câte 4-5 bloguri pentru a scrie practic acelea?i chestii pe ele. Oare asta genereaz? într-adev?r un trafic mai mare? Eu sincer, nu cred. Din când în când mai vizitez site-ul celor de la To?i pentru Unu (tpu.ro), site de forma unui forum util ce î?i pune la dispozi?ie posibilitatea de a adresa ?i r?spunde la întreb?ri din diverse domenii, în speran?a c? vei primi sau ajuta pe cineva cu un r?spuns. (Da, de cele mai multe ori vei primi un r?spuns bun sau r?u, asta conteaz? mai pu?in). Un lucru care m? amuz? pe acest site, este c? diver?i utilizatori în?ir? o lista de 5-6 bloguri men?ionând c? toate le apar?in ?i de cele mai multe ori întreab? celelalte persoane ce p?rere au despre respectivele bloguri. Am avut curiozitatea de a intra ?i eu odat? pe câteva link-uri aruncate la întâmplare ?i am observat o lips? a constan?ei normale în post?ri, de cele mai multe ori teme neinteresante sau copiate de pe internet ?i multe alte nereguli ce stricau tot.

M? întreb, de ce nu ne facem un singur blog pe care s? îl valorific?m?

Quotes of the week (7-13 February)

 M-am decis c? la fiecare sfâr?it de s?pt?mân? s? public o list? cu citate, câte unul pentru fiecare zi, simbolizând astfel importan?a zilei respective. A?adar voi începe chiar acum: 

 

 Luni 

  “Cheama norocul în ajutor, dar d? ?i din mâini.” (Plutarh)

 Mar?i  

   “Fericirea sau nefericirea oamenilor este în mare parte opera lor.” (John Locke) 

 Miercuri 

   “Diferen?a dintre ?coal? ?i via??? În ?coal?, înve?i o lec?ie, apoi dai un test. În via??, ai de dat un test care te înva?? o lec?ie. ” (Tom Bodett) 

 Joi 

  “Fiecare om pe care îl întâlnesc în drumul meu îmi este superior prin ceva. De aceea încerc s? înv?? câte ceva pe lâng? fiecare.” (Sigmund Freud)

 Vineri 

  “Nu pot schimba direc?ia vântului, dar pot schimba pozi?ia velelor astfel încât s? ajung intotdeuna la destina?ie.” (Jimmy Dean)

 Sâmb?t? 

 “Nu-mi da?i sfaturi. ?tiu s? gre?esc ?i singur!” (Immanuel Kant)  

 Duminic? 

 “Gre?elile unui om reprezint? por?i c?tre noi descoperiri.” (James Joyce)