Bad nickname

Cândva foloseam ?i eu. Primul meu cont pe unul din site-urile de socializare (ce cred c? mai exist? ?i ast?zi) era compus dintr-un nickname. Pe vremea aceea p?rea destul de interesant. Defapt nimeni nu avea cont cu numele sau real. De ce? Nu ?tiu, ?i cu siguran?? la acea vreme nu m? preocupa s? aflu r?spunsul la aceast? întrebare. De?i pozele ce erau înc?rcate pe site, ar?tau mai mult sau mai pu?in cine e?ti, ?i oricine te-ar fi cunoscut ar fi putut l?sa un comment în care s? mentioneze ?i numele t?u, nu se întâmpla prea des ?i chiar ?i a?a acest lucru conta destul de pu?in.  

La apari?ia Facebook mi-am f?cut cont folosind numele meu real. Nu aveam inspira?ia necesar? în acea perioad? s?-mi mai creez alt nickname ?i am ales s? folosesc numele meu real. Pe site-uri ca Netlog sau Neogen chiar ?i în prezent utilizatorii folosesc nickname-uri. (O explica?ie ar putea fi aceea c? num?rul conturilor deschise pe astfel de site-uri este din ce în ce mai mic iar utilizatorii existen?i deja, fie din comoditate nu î?i schimb? nick-ul fie nu mai acceseaz? acele conturi).

De foarte multe ori am purtat discu?ii cu tinerii despre identitatea din online ?i locurile unde este bine s? ne folosim datele reale ?i unde nu. Zilele trecute am fost ?ocat când cineva cu nume de “rege” îmi d?dea add pe facebook. De?i m-a amuzat destul de tare, prima mea reac?ie a fost aceea de a ignora cererea de prietenie. În general nu m? simt atras de blogurile ?i profilurile social spaces ce nu au o identitate clar?. Multe nickname-uri sunt banale sau spam-uri. Zona de online s-a maturizat mult, lucru pe care l-am afirmat de mai multe ori, iar a-?i l?sa datele personale “într-un contact” sau a te afi?a cu numele real nu mai pare o ciud??enie cum s-ar fi crezut poate la apari?ia site-urilor de socializare. Chiar ?i a?a am v?zut c? în ultima perioad? se fac tot felul de campanii de genul : “Tu cui dai accept” campanii ce le consider destul de benefice. În general datele (precum numele real ?i o poz? serioas?) pot înl?tura suspiciunile c? profilul celui care te-a vizitat reprezint? SPAM.

Cu ocazia acestei post?ri lansez ?i eu întrebarea lunii aprilie pe acest blog : Folose?ti numele real sau nickname pe re?elele sociale? (Te rog s? votezi la acest sondaj uitându-te în dreapta sus pe pagina principal? a blogului. Mul?umesc 🙂

Umanitar

Trupa Taxi va sus?ine vineri, 8 aprilie 2011, orele 21.00, un concert umanitar pentru Selena Daria Vlad, al?turi de prietenii lor Mihai M?rgineanu ?i Florin Chilian. Evenimentul va avea loc la Hard Rock Café (?oseaua Kiseleff nr. 32).

Am v?zut link-uri c?tre acest mesaj pe twitter. Am postat ?i eu pe blog acest anun? în speran?a c? poate cineva din Bucure?ti sau din zonele vecine va dori s? mearg? la concertul Trupei Taxi ?i prietenii, Mihai M?rgineanu ?i Florin Chilian:  sau s? ajute aceast? feti?? donând în conturile deschise. Pentru mai multe informa?ii accesa?i : http://selenavlad.ro/site/trupa-taxi-mihai-margineanu-si-florin-chilian-concert-umanitar-pentru-selena.html

FaceBook (Up) Hi’5 (Down) Who’s next ?

În statisticile din social-media Facebook-ul bate record dup? record. Dac? acum mai bine de doi ani re?eaua de socializarea cea mai popular? în România era Hi5, site ce înregistra traficul cel mai mare, acum lider deta?at este re?eaua de socializare Facebook.
Cu siguran?? num?rul utilizatorilor (de social-networks) era mult mai sc?zut în anii trecu?i (?i aici m? refer la perioada 2006-2008) dar ?i oferta era mult mai sc?zut?. Cu toate acestea ?i site-uri ca Netlog sau Neogen sunt în continu? sc?dere. Evident nu toat? lumea o duce r?u. Cei de la Trilulilu ?i TPU (To?i pentru Unu) o duc deocamdat? destul de bine (dar aceste site-uri sunt pu?in diferite de tipicul Hi5 ?i Facebook)

Prin 2007 toat? lumea se mândrea cu pagina sa de Hi’5, trimitea spam dup? spam pentru a ob?ine mai multe comentarii. Odat? cu popularitatea acaparat? de Facebook, utilizatorii de online s-au maturizat vrând s? fac? o evadare, o trecere de la ceea ce ajunsese s? fie Hi’5-ul la ceva nou. De?i contestat la început din cauza lipsei de entertainment ?i a designe-ului Facebook a sucit repede min?ile românilor, acum aceast? re?ea fiind cea mai accesat? în România.

Entrepreneurs

Ast?zi m-am gândit s? postez pe blog unul din clipurile mele de suflet de pe YouTube. Îl dedic în special persoanelor ce î?i pierd inexplicabil încrederea în ei în?i?i, dar ?i celor plini de viziune ?i inspira?ie.

 

Al?turi de acest clip m-am gândit s? scriu ?i un citat asem?n?tor, un citat motiva?ional interesant zic eu 🙂

“Daca vrei s? faci ceva într-adev?r extraordinar în via??, începe cu un vis. Apoi treze?te-te ?i urmeaz?-?i visul pân? la cap?t.” (Walt Disney) …