Ultima replic?. Punct. Final.

Sincer, nu ?tiu de ce scriu aceast? postare. Poate doar pentru c? mi-a pl?cut textul postat de Alexandra… maniera în care eu l-am comentat (în stilul meu caracteristic) m-a motivat ?i mai tare s? scriu aceste rânduri… De fapt cred c? ?tiu ce spun la o desp?r?ire, sau poate doar cred c? ?tiu asta (iluzia asta îmi domin? gândurile acum).

Nu sunt un fan al genului beletristic, eu cu sentimentele sunt undeva în plop, nu am timp, chef ?i energie s? m? consum sentimental… nu acum, nu în via?a asta… Cu siguran?a nu î?i mai aduci aminte de asta ” http://bit.ly/iKx41p ” acum câ?iva ani era doar o modalitate prin care am ales s? m? consolez, acum sunt simple rânduri f?r? sens, aruncate într-un site, puse parc? la conservat în uitarea timpului ce pare s? fie nemilos cu prezentul.

Ar fi ciudat s? spun c? îmi plac desp?r?irile. A? min?i. Via?a mi-a demonstrat c? nu sunt printre acele genuri de activit??i pe care merit? s? le practici. Te las? confuz, cu multe întreb?ri f?r? r?spuns ?i cu speran?a c?… poate e doar un vis urât (care din p?cate devine realitate împotriva voin?ei tale). Nu e un sport extrem de care s?-?i fie fric?, e mai degrab? ceva inevitabil de care oricât de mult ai fugi nu po?i sc?pa. ?i se întâmpl? m?car odat? ?i atunci te las? într-o umbr? rece pus în fa?a unui zid al indiferen?ei ?i al faptului împlinit.

Ce spun dup? un exit? dup? o desp?r?ire? dup? o rela?ie e?uat?? Life goes on… De ce? E simplu. Cioburile unui e?ec nu m? ajut?. Înainte de a înv??a s? câ?tig, am înv??at s? pierd. A?a am în?eles de ce reu?itele sunt construc?ii imperfecte ale e?ecurilor adunate într-un puzzel al vie?ii.

Pa, Adio, O zi bun?. Sunt ultimele cuvinte pe care în momente de cump?n? le pot spune cu t?rie, lipsit de orice fel de remu?c?ri, convins c? nimic nu e nemuritor. Sunt parc? ultimele replici pe care zâmbind (de?i f?r? motiv) îmi place s? le rostesc.

Ultima replic?. Punct. Final. reprezint? practic confirmarea unei pierderi masive în interiorul propriei min?i ?i se vrea a fi un punct de plecare pentru un viitor start-up (în orice ar fi). Se vrea a fi o încurajare c?tre o aruncare înspre ceva nou, într-un nou capitol al vie?ii, într-un…

 

*Pentru cei care se mir? de apari?ia acestei post?ri pe blogul meu: Este doar o replic? la acest text ?i nimic mai mult.

De ce îmi place internetul pe mobil

Când eram tân?r (mic copil ce descoperea tainele tehnologiei, cum ar fi telecomanda de la televizor) nu îmi imaginam c? o chestie precum internetul poate capta aten?ia milioanelor de oameni de pe întreaga planet?. De fapt atunci nici nu auzisem de aceast? minune tehnologic? de care unii se bucurau deja, beneficiind (chiar dac? în m?sur? mult mai mic? decât acum) de rodul unor min?i umane geniale.
However anii au trecut repede, familiarizându-m? cu telefonia mobil? ?i mai apoi cu internetul. Cu pa?i mici dar siguri am f?cut tranzi?ia de la jocurile video (ce mi-au mâncat mul?i ani din via??) la zona de online, la o serie de activit??i noi pentru mine, printre care mesageria instant, e-mail-ul, social space-ul ?i în final scrisul pe blog.
Pe atunci eram fascinat de cât de u?or îmi era s? comunic cu cei din jur ?i s?-mi fac prieteni (m? rog fie ei ?i virtuali). Fiind ata?at de internet (poate chiar mai mult decât trebuie) îmi era destul de greu s? renun? la a fi online în dauna altor activit??i (pe care atunci nu le consideram interesante).
Tehnologia nu a b?tut pasul pe loc, ?i în ultimii ani au intrat pe pia?a româneasc? telefoanele performante, inteligente… a?a numitele smartphone-uri. Nu am rezistat s? stau departe de a nu încerca unul. Mi-am achizi?ionat un samsung. Ofertele companiilor autohtone de telefonie mobil? au început s? curg? din abunden??. Am g?sit internet pe mobil foarte ieftin (cu destul de multe avantaje, zic eu). Evident acum sunt online tot timpul.
Conform unor statistici români petrec navigând pe internet de pe mobil aproximativ 25 de minute pe zi. Eu unul petrec în jur de 55 de minute.

Trei argumente pentru care (eu personal) prefer mai mult internetul pe mobil:

  • M? pot conecta de oriunde, fie c? sunt acas? sau în ora?.
  • Citesc informa?iile care m? intereseaz?, când m? intereseaz? (stând într-una de pe desktop sau laptop am ajuns s? m? plictisesc. Am constat c? mai pu?in e mai bine.)
  • Interfa?a site-urilor (dedicate utilizatorilor de internet de pe mobil) este mult mai practic?, mai rapid?, mai simplificat?.

Un studiu am?nun?it al profilului utilizatorului de internet în România pute?i citi ?i în dailybusiness.ro

Revista Iuventa – FaceBrands (Aprilie 2011)

Revista IUVENTA

ISSN 2247 – 2274
ISSN-L 2247 – 2274

Fondat – iulie 2010;

Data lans?rii – Octombrie 2010;

Redactor ?ef: Elena Ungureanu [ (T)0748.350.285];

[@] revista.iuventa [@] gmail [.] com

http://revistaiuventa.blogspot.com/

https://www.facebook.com/RevistaIUVENTA