site-urile de socializare…evolutie/maturizarea utilizatorilor din online-ul romanesc

Acum aproape 3 ani am început s? folosesc pentru prima dat? site-urile de socializare. Nu îmi mai aduc aminte care au fost primele site-uri pe care m-am logat ca user, îns? îmi aduc aminte de câteva ca “neogen”, “tagged” ?i “hi5”. Pe atunci multe dintre ele erau înc? rudimentare, întrecându-se între ele cu cât mai multe widgeturi, template-uri ?i metode de a face navigarea pe profilul unui user mai pl?cut? ?i mai captivant?…

Cu vreo 2 ani în urm? mi-am f?cut cont ?i pe colosul site-urilor de socializare în anul 2010 ?i anume Facebook, care în 2008 se bucura doar de vreo 150.000 de utilizatori care se autentificau probabil când î?i mai aminteau, fiind un site neatractiv ?i nepopulat pe atunci, dar vremurile s-au schimbat iar acesta a devenint unul dintre cele mai populare.

Din punctul meu de vedere consider c? facebook a educat pu?in marea mas? a utilizatorilor de site-uri de acest fel. Faptul c? oamenii au început s? se afi?eze cu identitatea lor real?, cu date reale ?i poze decente fac din facebook un site exemplu pentru celelate (evident maturizarea utilizatorilor din România, fiind tot mai vizibil?). A trecut vremea când tot feluri de nickname-uri invadau site-urile iar avatarele con?ineau numai super-eroi ?i vedete tv. Evident exemple negative sunt ?i acum chiar ?i pe facebook, dar tranzi?ia s-a f?cut deja, iar asta trebuie apreciat.

Personal mi-am ?ters contul de facebook din cauza faptul c? începuse s? îmi consume destul de mult timp, uneori considerându-l prea plictisitor alteori prea atractiv. Am considerat c? e cel mai potrivit moment pentru acest divor? online.

Acum a?tept ca Google sau oricine altcineva s? fac? un alt pas spre era comunic?rii online, ?i a site-urilor de socializare. Sunt sigur de faptul c? în România va mai dura câ?iva ani buni pân? când facebook s? decad? (la urma urmei acum a atins apogeul), dar eu sunt deschis la experien?e noi în online.

Comunicarea verbal? vs Comunicarea electronic?

Recent am fost întrebat care dintre aceste dou? metode de comunicare este mai eficient? ?i pe care o folosesc cel mai mult…

În primul rând 75% dintre conversa?iile mele fac parte din categoria comunic?rii electronice. De?i sunt un sus?in?tor al comunic?rii verbale, comoditatea, rapiditatea de a comunica ?i de cele mai multe ori lipsa de timp a receptorilor mei, m? fac s? folosesc e-mailul, mesageria instant ?i sms-ul în exces.
De?i comunicarea verbal? r?mâne una de lux, în care emi??torul ?i receptorul sunt face to face ?i verbalizeaz?, background-ul în care se petrece ac?iunea poate sugera sau inspira membri ce i-au parte la dialog, aten?ia ce este sau nu distras? de diferi?ii factori (indoor/outdoor) dar ?i de folosirea unui limbaj corect, f?r? prescurt?ri fac ca acest tip de comunicare s? fie aparte. Este îns? tot mai pu?in folosit? în ultima perioad? de cea mai mare parte a popula?iei, vrând parc? s? ar?t?m c? suntem mul?umi?i de statusul acestui secol, mai exact secolul vitezei… Tehnologia e bun?, dar în exces te îndobitoce?te, u?urându-?i atât de mult aportul t?u la ceva încât te face un “mic dictator incon?tient” al propriilor nevoi.
A? vrea s? închei prin a spune c? ambele metode de comunicare sunt utile ?i c? ambele ar trebui s? fie folosite, îns? faptul c? unii nu mai ?tiu s? scrie corect, s? se exprime ar trebui s? reprezinte un semnal de alarm? pentru noi to?i.

Care ora? este mai tare?

Vineri (22 octombrie) am luat parte la una dintre cele mai interesante ?i controversate discu?ii, având ca subiect “ora?ul cui este mai tare” în rolurile principale fiind colegii mei de clas?…

De ce scriu despre acest lucru aparent nesemnificativ? R?spunsul este pentru c? ?i ast?zi ace?tia au început s? se certe pe tema aceluia?i subiect, ?i recunosc faptul c? de?i la început m-am implicat ?i eu în discu?ii, am renun?at preferând s? m? amuz de ace?tia.

Dar care ora? este mai tare?

Câ?iva colegi care sus?ineau sus ?i tare c? Ia?ul are de toate ?i c? este unul perfect (defapt subiectul de pornire a fost acela c? Ia?ul poate/nu poate fi considerat un ora? mare, unii interpretând cum au vrut) ?i faptul c? doi colegi basarabeni spuneau c?, Chi?in?ul este cu mult mai presus decât acesta…

Sincer nu am vizitat capitala Republicii Moldova niciodat? ?i sincer nici nu cred c? a? vrea vreodat? s? o fac deoarece nu mi se pare deloc atractiv?, îns? subiectul mi s-a p?rut interesant ?i faptul c? ace?tia au reu?it s? stârneasc? un adev?rat scandal în clas?, lucru care m-a uimit întrebându-m? ?i acum dac? acesta era, este ?i va fi un motiv bun de controverse, având în vedere c? fiecare o va ?ine pe a lui.

R?mân la p?rerea mea, aceea fiind c? Ia?ul poate fi considerat un ora? mare, ?i de?i are multe lipsuri poate fi considerat un ora? m?car la fel, dac? nu chiar mai dezvoltat decât Chi?in?u…

The Other Guys (Agen?ii de rezerv?) 2010

De ceva vreme mi-am propus s? încep s? scriu mici cronici ale filmelor pe care le v?d, îns? din cauza lipsei de timp, din cauza faptului c? pc-ul mi-a fost stricat o perioad? sau a faptului c? nu ?tiam ce film s? v?d am tot amânat ?i nu am mai scris nimic.  
  
 Asear? aveam chef s? v?d un film de comedie, doream un film care s? m? amuze ?i care s? m? fac? s? fiu atent la orice detaliu prezent în film. Am avut îns? ghinionul de a viziona filmul The Other Guys (Agen?ii de Rezerv?) ce a avut premiera pe 10 octombrie în cinematografele române?ti.  
 
 Trebuie s? recunosc c? am o sl?biciune la filmele de comedie cu negri, ?i poli?i?ti, filmul The Other Guys fiind unul de ac?iune/comedie poli?ist. Dar când spun filme de comedie cu poli?i?ti m? gândesc tot timpul la filmul Na?ional Security (2003) film pe care l-am v?zut de foarte multe ori ?i care de fiecare dat? m-a amuzat la fel de tare.
 
 Povestea filmului The Other Guys este una clasic? în care doi poli?i?ti simpli, ce aparent nu au nici o leg?tur? cu aceast? meserie, viseaz? la cele mai complicate cazuri din istoria poli?iei, ajung s? investigheze un caz aparent minor dar care devine în cele din urm? unul din cele mai importante cazuri rezolvate ale poli?iei NYPD. Evident povestea se termin? într-o manier? clasic? “binele învinge raul” cei doi copoi “blegi” ajungând s? resolve cazul ?i în cele din urm? s? î?i realizeze visul de a fi cei mai tari poli?i?ti NYPD.
 
 Am dat acestui film nota 5, pentru momentele bune, dar din p?cate doar atât, povestea adormindu-m? pe final, plictiseala acumulat? pe parcursul ac?iunii fiind înnecat? în scurtele moment de comedie. Sincer nu m-a? mai uita la acest film înc? odat?, dar gusturile nu se discut? a?a c? dac? vre?i s? vede?i o comedie marca Columbia Pictures 2010 pute?i încerca acest film.
 
 Filmele din 2010 nu m-au impresioant foarte mult. În 2009 spuneam c? premierele de atunci sunt cele mai slabe ap?rute vreodat? ?i c? Hollywood-ul pare s? nu mai fie ce era cândva; îns? anul 2010 îmi demonstreaz? c? seria de insuccese continu?. Singurul film c?ruia a? putea s?-i dau o not? bun? în 2010 fiind Step Up 3.