Ce-am fost, ce suntem, ce vom fi ?

Când m? gândesc la toat? istoria poporului român, simt un oarecare sentiment de mândrie. M? gândesc c? poporul român este alc?tuit din oameni curajo?i ce au luptat timp de secole întregi pentru a-?i ob?ine libertatea ?i pentru a-?i ap?ra ?ara, p?mântul, onoarea.

Istoria contemporan? m? face îns? s? cred c? toate aceste lucruri s-au schimbat, ?i înc? se schimb? din p?cate în r?u… Prezentul, România post-decembrist? este întoars? pe dos, de aceast? dat?, problemele fiind cauzate chiar de noi în?ine. Adic? de ce? Dac? nu avem de treab?, nu ne putem face singuri sau cum. Nu are rost s? mai vorbesc despre ce se întâmpl? în România anului 2010, am mai f?cut acest lucruri ?i în alte articole anterioare, cât ?i în comentariile pe care le-am dat pe câteva bloguri în urm? cu ceva timp.

Spre ce ne îndrept?m îns?? Urm?resc cu un oarecare scepticism ceea ce se întâmpl? acum în evolu?ia genera?iilor de tineri. Cei b?trâni, cei ce au mai f?cut ceva pentru aceast? ?ar?, arti?ti, sportivi, oameni de cultur? ?.a.m.d. dispar unul câte unu. Cu ce îi înlocuim? Cu nimic. Tineri de bani gata ce preiau modelul genera?iilor cool din seriale ?i filme, oameni ce pur ?i simplu nu se mai complic? inutil s? schimbe ceva, fie din lene, fie din indiferen?? ?i multe alte lucruri asem?n?toare, care în viitor vor genera pur ?i simplu o istorie neagr?, o istorie ce nu va mai avea rost s? fie predat? copiilor de peste ani.
Mul?i poate dau vin? pe ?ar? ?i conducere, mul?i poate prefer? s? tr?iasc? a?a în continuare, îns? eu sunt de p?rere c? adev?rata Românie, adev?rata istorie s-a stins demult, l?sând doar r?m??i?e ale unor oameni adev?ra?i. Ceea ce se întâmpl? acum, este mai degrab? o globalizare continu?…
Ne l?ud?m c? suntem la zi cu tehnologia, îns? oare va mai exista vreodat? în istoria româniei un Anghel Saligny care s? construiasc? o lucrare ca podul de la cernavod?, sau vreunul ca Victor Babe??

Talk show vs realitate

Din întâmplare în aceast? sear?, am deschis televizorul pe antena3, pe la 19.15, în timp ce preg?team cina. Tocmai începuse emisiunea La Ordinea Zilei cu Dana Grecu ?i Radu Tudor…
Ce m-a amuzat pe mine, este faptul c? toat? lumea acuza pe toat? lumea, cu to?ii criticând guvernul. ?i ce? Cine se scuz? se acuz?, realitatea spunându-?i cuvântul în via?a tuturor.
Atât moderatoare emisiunii, care se agita de zor ?i î?i ataca invita?ii, cu tot felul de întreb?ri, cât ?i invita?ii din platoul acesteia comentau situa?ia României din trecut, prezent ?i viitor…

De ce scriu acest post ? Da, este adev?rat ?i din motivul c? m-a distrat oarecum emisiunea, mai mult comportamentul ?i discu?ia aprins? din platou, dar ?i din cauza faptului c? acum o lun? vorbeam cu câ?iva buni prieteni, despre România, situa?ia sa, ?i de ce trebuie sau nu, s? iubim aceast? ?ar?. Probabil în aceast? sear? am v?zut un exemplu bun de indiferen??, în care toat? lumea vorbe?te, nimeni nu face nimic ?i guvernul ne fur? în continuare….
Pe ideea facem, dregem cu nimica nu ne alegem, adresez o întrebare prietenilor mei Drago? Preutescu ?i Elena Ungureanu. Dac? ?i cei care ar trebui s? aduc? România pe linia de plutire, vorbesc mult ?i degeaba, cine ar trebui s? ne salveze din aceast? criz?, ?i din acest regres continuu al României?

Ascensiunea site-urilor de socializare

Trebuie s? recunosc c? la început, când am intrat în lumea internetului, nici nu îmi imaginam ce pot g?si ?i ce u?or pot evolua lucrurile într-o lume practic inexistent? uman ?i totu?i atât de populat? de tot felul de indivizi virtuali.

Acum mai bine de un an de zile nu aveam nici cea mai vag? idee despre ce înseamn? Twitter-ul, cum arat? ?i ce beneficii are Facebook-ul ?i alte site-uri de gen care peste noapte au devenit adev?rate mine de aur pentru creatorii acestora.

Numai în România, num?rul utilizatorilor de Twitter ?i Facebook a s?rit în aer în ultimul an. Cum s-a întâmplat aceast? minune? Ei bine, sunt mai multe explica?ii…În luna august a anului 2009, în România erau înregistra?i aproximativ 260.000 de utilizatori unici pe Facebook. Recunosc c? aveam ?i eu cont, îl descoperisem recent, dar nu m? atr?gea mai deloc. Tot în luna august a anului 2009 am început s? folosesc ?i contul meu Twitter.

Cre?terea foarte mare a num?rului de utilizatori a venit odat? cu apari?ia informa?iilor mondene ?i culturale, cât ?i a înregistr?rii vedetelor pe aceste site-uri. Practic, odat? cu apari?ia persoanelor cu notorietate, cât ?i descoperirea altora din America sau Europa de Vest, a f?cut ca num?rul utilizatorilor s? sar? cu mult, ajungând în prezent (iulie 2010) la aproximativ 1.400.000 de utilizatori unici (cre?tere de peste 5 ori mai mare fa?? de anul 2009).

Facebook-ul, cât ?i Twitter-ul, au avantajul c? peste 85% din cei care le folosesc o fac cu identitatea lor real? ?i nu cu una fals?, cum se întâmpla pân? prin anul 2008 pe toate site-urile din România.

Un alt factor care a crescut cu atât de mult num?rul utilizatorilor acestor tipuri de site-uri de socializare este ?i efectul de turm?, ce în România are o influen?? extrem de mare.

Concluzia este c? num?rul utilizatorilor va cre?te în continuare, poate pân? în anul 2012 se va ajunge ca ?i România, al?turi de alte state, s? dep??easc? num?rul de 5 milioane de utilizatori/pe site.

Tinerii cap?t? vlag?

În ritmul clocotitor al vie?ii actuale, este mai presus de orice ca printre noi, tinerii, s? str?luceasc? speran?a în viitor ?i s? nu ne l?s?m curajul s? sl?beasc? sau s? piar?. P?trunderea tot mai accentuat? a haosului în sferele vie?ii cotidiene, primatul non-valorii, organizarea vie?ii dup? legea talionului “ochi pentru ochi ?i dinte pentru dinte”, ne determin? s? reflect?m cu aten?ie asupra societ??ii ?i a valorilor ei.

Prin intermediul Revistei IUVENTA dorim s? facem un pas spre revigorarea ?i rearanjarea acestui sistem de valori în rândul tinerilor ?i spre construirea viitorului societ??ii în care tr?im. Revista este destinat? tuturor celor care au un cuvânt de spus ?i care cred c? împreun? suntem capabili s? reu?im. Dac? te afli printre tinerii care pledeaz? pentru modera?ie, stabilitate ?i cultur?, nu ezita s? ni te al?turi! Trimite-ne un articol cu gândurile tale la adresa de e-mail revista.iuventa@gmail.com înso?it de datele personale ?i de contact. F?-?i vocea auzit?!

Bike-Sharing gratuit în tot mai multe ora?e

Salut ideea Asocia?iei Green Revolution care începând de anul acesta a pornit în mai multe ora?e din ?ar? un proiect amplu ce vizeaz? ecologizarea ?i un trai mai s?n?tos.

La ideea unor buni prieteni de-ai mei am vizitat ieri 24 iulie 2010, parcul Copou de unde prin intermediul Green Revolution am putut închiria biciclete, “doar cu buletinul” asta ca s? folosesc una din vechile expresii foarte comerciale ce a f?cut ravagii în marketing acum câ?iva ani. Timp de dou? ore am putut s? m? plimb cu bicicleta, în voie prin tot parcul Copou, bucurându-m? de natura ce m? înconjura relaxându-m?.

Dezavantajele acestui proiect cel pu?in în ora?ul Ia?i, în parcul Copou unde Green Revolution îl desf??oar? ar fi urm?toarele :

?Num?rul foarte mare de oameni ce vin s? achizi?ioneze o biciclet?, la coad? po?i sta ?i o or? pân? s? ajungi s? completezi un formular ?i s? îl depui împreun? cu buletinul;

?Parcul este prea mic pentru a ad?posti atât de mul?i oameni ce doresc s? se plimbe cu bicicleta, p?rcule?ul pentru copiii mici, restaurantul din incinta parcului cât ?i skate park-ul îngreuiaz? ?i mai mult plimbarea, mai ales pentru încep?torii mersului pe dou? ro?i;

?Bicicletele pu?in cam rigide, nu ofer? un confort ?i o manevrabilitate foarte mare;

?Membrii asocia?iei roag? toate persoanele care închiriaz? biciclete s? nu p?r?seasc? parcul (îns? acesta nu poate fi considerat un dezavantaj foarte mare deoarece am v?zut prin tot ia?ul biciclete cu diver?i oameni ce se plimbau);

?Avantajul cel mai mare este relaxarea ?i distrac?ia al?turi de prieteni.

Persoane de toate vârstele, de la copii pân? la b?trâni vin în fiecare zi pentru a se trage cu bicicleta.O idee european? pus? în practic? foarte bine de un O.N.G.

Recomand tuturor s? încerce aceast? variant? de distrac?ie, de?i personal data viitoare voi veni cu bicicleta personal? pentru a m? plimb? prin Copou