Ce faci cu talentul?

Mi se întâmpl? s? v?d adesea foarte mul?i oameni talenta?i care din diferite motive o duc mai greu decat oamenii neînzestra?i cu un anumit har artistic; oameni care tr?iesc sub anonimat ?i ceea ce e cel mai grav, renun?? la a mai modela ?i perfec?iona, un har pe care eu personal mi l-a? fi dorit. Am o problema când v?d indiferen?a, chiar dac? aceasta vine din partea oricarui tip de persoan?. Uneori ni?te vorbe spuse far? rost, fac chiar ?i un artist s? priveasc? cu scepticism activitatea sa. ?i oare de ce? Din cauza faptului c? adesea vedem ini?iative remarcabile stricate de invidie, neîncredere sau pur ?i simplu prostie…

Am avut placerea s? cunosc în timp multe persoane care m-au l?sat mut de uimire când am v?zut ce talente ascunse au. Evident am fost dezam?git pentru c? nimeni nu era interesat de ceea ce ele creau. Tentativa unora de a supravie?ui prin art? este adesea naruit? de o realitate trist? ce pare s? nu mai ?in? cont de ceea ce cândva era considerat “divin”.

Unii dintre voi ?tiu de ce am scris aceste rânduri. Pentru to?i ceilal?i, gândi?i-v? doar când a?i apreciat ultima dat? pe cineva pentru talentele sale.

Cheers!

Voi r?spunde?i la chestionare?

În anii trecu?i mi se întâmpla destul de des s? fiu oprit pe strad?, pentru a mi se propune din partea unor oameni ce p?reau destul de amabili ?i interesa?i s?-mi afle p?rerile, s? particip la ni?te sondaje de opinie pe diverse teme. Îmi aduc aminte c? am fost chestionat pe diverse sondaje precum: consumul de lapte, cafea, mass-media, bere ?i multe altele (le-am men?ionat doar pe acestea pentru c? în general au fost cele mai tr?snite). ?tiu c? durau în jur de 25 de minute, iar pentru mine era o form? de entertainment chiar dac? încercam s? fiu cât mai precis ?i sincer în r?spunsuri. O s? fiu cinstit ?i o s? v? zic c? satisfac?ia era ?i mai mare când doamna dr?gu?? din spatele biroului îmi spunea… “?i pentru c? a?i participat primi?i aceast? aten?ia din partea noastr?” (am mâncat multe bomboane, am b?ut multe cafele ?i la un momentan primisem ?i un voucher).

Odat? ce internetul a intrat în casele noastre (adic? mai exact în aproape toate) am observat tendin?a pentru sondaje online. Am f?cut sute ?i pe internet dar satisfac?ia nu era aceea?i ?i nu spun asta pentru c? nu primeam neap?rat, ceva în schimb. Doar nu m? atr?gea ideea (în general foarte multe dintre ele fiind lungi ?i plictisitoare). 

Nu de mult în timp ce îmi a?teptam o prieten? într-unul din parcurile din Ia?i (soare, cald, mul?i oameni la plimbare) doi tineri m-au abordat rugându-m? foarte frumos s? le completez un chestionar. Nu v? voi spune la ce, pentru c? am complotat cu ei ca s? scap ?i eu ?i ei mult mai repede. M-am bucurat s? v?d c? înc? se mai fac astfel de campanii ?i studii de pia??, deoarece consider c? e o metod? bun? de a crea noi produse ?i servicii exact pe nevoia de consum a oamenilor.

Cu siguran?? nu a? fi scris aceast? postare aici ?i acum dac? nu m-ar fi sunat ast?zi o tip? care s? m? întrebe dac? doresc s? particip la un sondaj de opinie telefonic. Recunosc c? a?a nu mai fusesem chestionat ?i prin urmare am acceptat dar cu rug?mintea s? revin? cu un telefon peste 30 de minute pentru c? atunci mâncam… A durat 5 minute s? r?spund la toate întreb?rile. Nu fac reclam? dar v? zic c? sondajul vine din domeniul de telecom. Mie mi-a fost indiferent ?i am fost receptiv pentru c? mi-am expus punctul de vedere…

Vorbeam cu prieteni ?i cuno?tin?e despre sondajele de opinie ?i unii chiar îmi spuneau c? s-a întâmplat s? fie ?i ei suna?i sau opri?i pe strad? îns? concluzia pe care am tras-o eu, e c? nu sunt prea receptivi…

Întrebarea mea pentru voi e: mai r?spunde?i la chestionare, fie ele de orice fel (paper/net/phone)?

Sursa FOTO