Sim? civic inexistent ?

De ceva vreme am tot vorbit pe blog despre România, despre ce ne ofer? ea ?i ce nu ne ofer?, dac? este bine s? r?mânem sau nu în aceast? ?ar?, ?i multe alte lucruri ce porneau de la subiectul acesta.
Mi-am adus aminte despre un proiect c?ruia nu a?i vrea s? îi fac public numele, îns? care ofer? tuturor o posibilitate de a fi utili m?car o zi din tot acest an.
Mi-am dat seama repede c? mediatizarea acestuia de?i consistent?, nu are mai deloc impact asupra publicului, mai ales în ora?ele din Moldova, în special un ora? cu preten?ii cum este Ia?ul. Sim?ul civic lipse?te cu des?vâr?ire din noi, iar atunci m-am gândit “de ce mai critic?m aceast? ?ar?, ?i ne plângem de tot ce este posibil, dac? noi nu suntem capabili s? ne unim for?ele pentru a face o zi, ceva util pentru aceasta”. În fine, am întrebat lumea sub diferite forme ce p?rere au despre acest aspect ?i evident mi-au r?spuns, poate la fel cum m-a? fi a?teptat : “de ce a?i mai face ceva, n-am chef, oricum plec din România, sau alte r?spunsuri asem?n?toare”
A?adar suntem buni la criticat, trebuie s? recunosc, îns? când vine vorba de proiecte sociale, impactul publicului este unu nefavorabil, aproape sau chiar egal cu 0.
Referitor la ultima postare de pe blogul meu, ce l-am l?sat s? se mai odihneasc? pentru o perioad?, comentariile f?cute m-au f?cut s? m? gândesc la faptul, c? oamenii valoro?i sunt printre noi, îns? noi suntem orbi?i de negativisme, pentru a-i mai vedea”
?i cum spunea un bun prieten de-al meu, “Vedem o valoare în cineva, abia dup? ce acesta nu mai este printre noi” …

Un nou început

Pentru mine, lumea internetului face din nou minuni… De?i îmi doresc de mult timp, s? am propriul meu domeniu condi?iile financiare, ?i poate ezitarea continu? m-au f?cut s? am doar blog-uri pe site-uri precum Blogspot sau WordPress…
Cum toate lucrurile în lumea online, se întâmpl? navigând de pe un site pe altul am ajuns s? dau de blogul unui domn pe nume Bogdan Epureanu, care cu o zi în urm? îmi d?duse un reply, pe un alt blog, al unei persoane unde comentasem referitor la un post. Interesat s? v?d mai multe despre acea persoan?, am v?zut o ofert? incredibil?, unde pur ?i simplu mi se oferea exact ce c?ut?m eu demult, ceea ce îmi doream ?i nu puteam avea înc?… Acest domn s-a oferit s? cumpere 10 domenii, pentru 10 bloggeri ce îndeplinesc anumite criterii cerute de acesta. Mi-am încercat norocul, având o încredere ie?it? din comun… Continuarea este acest site, acest domeniu ?i pachetul de hosting pl?tit de acest domn pe o perioad? nelimitat? de timp…
Ce pot s? mai spun…
Mul?umesc Bogdane !

Ce-am fost, ce suntem, ce vom fi ?

Când m? gândesc la toat? istoria poporului român, simt un oarecare sentiment de mândrie. M? gândesc c? poporul român este alc?tuit din oameni curajo?i ce au luptat timp de secole întregi pentru a-?i ob?ine libertatea ?i pentru a-?i ap?ra ?ara, p?mântul, onoarea.

Istoria contemporan? m? face îns? s? cred c? toate aceste lucruri s-au schimbat, ?i înc? se schimb? din p?cate în r?u… Prezentul, România post-decembrist? este întoars? pe dos, de aceast? dat?, problemele fiind cauzate chiar de noi în?ine. Adic? de ce? Dac? nu avem de treab?, nu ne putem face singuri sau cum. Nu are rost s? mai vorbesc despre ce se întâmpl? în România anului 2010, am mai f?cut acest lucruri ?i în alte articole anterioare, cât ?i în comentariile pe care le-am dat pe câteva bloguri în urm? cu ceva timp.

Spre ce ne îndrept?m îns?? Urm?resc cu un oarecare scepticism ceea ce se întâmpl? acum în evolu?ia genera?iilor de tineri. Cei b?trâni, cei ce au mai f?cut ceva pentru aceast? ?ar?, arti?ti, sportivi, oameni de cultur? ?.a.m.d. dispar unul câte unu. Cu ce îi înlocuim? Cu nimic. Tineri de bani gata ce preiau modelul genera?iilor cool din seriale ?i filme, oameni ce pur ?i simplu nu se mai complic? inutil s? schimbe ceva, fie din lene, fie din indiferen?? ?i multe alte lucruri asem?n?toare, care în viitor vor genera pur ?i simplu o istorie neagr?, o istorie ce nu va mai avea rost s? fie predat? copiilor de peste ani.
Mul?i poate dau vin? pe ?ar? ?i conducere, mul?i poate prefer? s? tr?iasc? a?a în continuare, îns? eu sunt de p?rere c? adev?rata Românie, adev?rata istorie s-a stins demult, l?sând doar r?m??i?e ale unor oameni adev?ra?i. Ceea ce se întâmpl? acum, este mai degrab? o globalizare continu?…
Ne l?ud?m c? suntem la zi cu tehnologia, îns? oare va mai exista vreodat? în istoria româniei un Anghel Saligny care s? construiasc? o lucrare ca podul de la cernavod?, sau vreunul ca Victor Babe??

Talk show vs realitate

Din întâmplare în aceast? sear?, am deschis televizorul pe antena3, pe la 19.15, în timp ce preg?team cina. Tocmai începuse emisiunea La Ordinea Zilei cu Dana Grecu ?i Radu Tudor…
Ce m-a amuzat pe mine, este faptul c? toat? lumea acuza pe toat? lumea, cu to?ii criticând guvernul. ?i ce? Cine se scuz? se acuz?, realitatea spunându-?i cuvântul în via?a tuturor.
Atât moderatoare emisiunii, care se agita de zor ?i î?i ataca invita?ii, cu tot felul de întreb?ri, cât ?i invita?ii din platoul acesteia comentau situa?ia României din trecut, prezent ?i viitor…

De ce scriu acest post ? Da, este adev?rat ?i din motivul c? m-a distrat oarecum emisiunea, mai mult comportamentul ?i discu?ia aprins? din platou, dar ?i din cauza faptului c? acum o lun? vorbeam cu câ?iva buni prieteni, despre România, situa?ia sa, ?i de ce trebuie sau nu, s? iubim aceast? ?ar?. Probabil în aceast? sear? am v?zut un exemplu bun de indiferen??, în care toat? lumea vorbe?te, nimeni nu face nimic ?i guvernul ne fur? în continuare….
Pe ideea facem, dregem cu nimica nu ne alegem, adresez o întrebare prietenilor mei Drago? Preutescu ?i Elena Ungureanu. Dac? ?i cei care ar trebui s? aduc? România pe linia de plutire, vorbesc mult ?i degeaba, cine ar trebui s? ne salveze din aceast? criz?, ?i din acest regres continuu al României?