Pentru c? pe internet lucrurile sunt mult mai u?oare

Din curiozitate sau din dorin?a de a îmi demonstra mie ceva, am încercat în decursul timpului tot felul de lucruri noi, care mai de care mai ciudate, mai amuzante ?.a.m.d. Concluzia la care am ajuns este c? pe internet (în acest second life în care tr?im cu to?ii deja) lucrurile sunt mult mai u?oare. Aici nu exist? lucruri fizice istovitoare ?i care s? ne provoace ?tiu eu ce nepl?ceri. Nu exist? prea multe sentimente reale ?i nici o socializare benevol? ci în general una bazat? pe interes (fie el mai mic sau mai mare).

În via?a real? este pu?in cam greu s? ajungi unde vrei când dore?ti. Pe internet google maps ?i earth ne pot face u?or s? visam la o c?l?torie în jurul lumii (una chiar la un nivel HQ). Îmi place s? folosesc internetul pentru c? e mult mai relaxant ?i pl?cut, renun?ând la a îmi mai dori unele lucruri ce m-ar consuma probabil atât fizic cât ?i psihic… Ideea c? po?i câ?tiga bani pe internet e probabil una la care to?i sper?, de?i 99% uit? c? nu trebuie s? stai degeaba pentru a reu?i, chiar ?i aici în acest second life…

Oare tu în care din cele dou? lumi î?i petreci mai mult timp, f?cându-?i planuri de viitor. În cea real? sau virtual??


Pentru c? dac? vrei po?i face orice!

Am avut o s?pt?mân? interesant? în care am reu?it s? trec de la agonie la extaz ?i invers, într-un timp destul de scurt. Inspirat de unele conversa?ii nocturne,  mi-am confirmat faptul c?, dac? vrei ceva cu adev?rat reu?e?ti. De ce? Pentru c? î?i propui s? faci asta…

Îmi place s? cred c? orice început are ?i un sfâr?it, iar consecin?ele sfâr?itului nu ar trebui s? ne afecteze prea mult. Pe mine, deciziile ?oc, luate pe moment m? uimesc ?i m? las? pu?in în stand-by încercând s? în?eleg de ce s-a întâmplat a?a ?i ce aport am avut eu la decizia luat?… Cu toate astea cred c? e necesar s? trecem peste lucrurile ce ni se întâmpl? zi de zi dar nu înainte de a memora lec?ia oferit?. Nu cred c? merit? s? batem pasul pe loc, fr?mântându-ne neuronii, chiar dac? uneori nici noi nu în?elegem de ce se întâmpl? a?a lucrurile…

Mul?i dintre prietenii mei îmi spun c? nu pot trece peste anumite lucruri ce i-au marcat. Uneori m? întreb dac? e necesar s? treci peste un anume ceva, sau trebuie s? î?i continui via?a f?r? regrete…

Îmi place s? cred c? atunci când ai încredere în tine po?i face orice…

A mai trecut o var?. A mai venit o toamn?…

Am spus-o tuturor probabil atunci când am avut ocazia c? singurul anotimp care m? fascineaz? cu adev?rat este vara. De?i sunt n?scut într-o zi de prim?var?, sunt cu mintea ?i sufletul conectat an de an la anotimpul ce succede prim?vara. 

Prima zi de toamn? a fost una obi?nuit?. Parc? nici nu era ceva schimbat, dar probabil asta e normal. C?ldura, spiritul de vacan??, ?i lipsa aglomera?iei din anumite locuri îmi confirm? faptul c? toamna înc? nu ?i-a intrat cu adev?rat în drepturi.

Nu ?tiu ce semnifica?ii are pentru voi acest anotimp îns? pe mine unu m? cam debusoleaz?. Îmi va fi dor de soarele str?lucitor ce înc?lzea p?mântul în fiecare zi de var?, dar m? voi consola probabil admirând c?derea lin? ?i înceat? a frunzelor. Cât despre zilele ploioase… înc? nu vreau s? m? gândesc la ele.

În alt? ordine de idei ceea ce eu vreau s? v? mai spun este: s? ave?i cu to?ii o toamna a?a cum v? dori?i, fie c? v? place sau nu acest anotimp!