Pagini de Facebook folositoare pentru marketeri ?i developeri

Marketing & Comunicare

Pentru mai multe informa?ii, statistici ?i detalii despre Facebook v? recomand FaceBrands.ro

Ce auzi când e?ti offline

În timp ce scriam pe twitter m-am gândit ce fel de mesaje, ?tiri, informa?ii îmi ajung pe la ureche când sunt offline. Când spun offline m? gândesc la acapararea informa?iilor din presa tip?rit?, televizor ?i radio.

Primele cuvinte pe care a? putea s? le spun ar fi… presa ?i toat? zona offline în general nu mai e cu siguran?? ce a fost odat?. Nu doar pentru faptul c? internetul este la mare c?utare acum ci ?i pentru c? mare parte din mesajele care circul? fac trimitere mai mult sau mai pu?in la zona de online.

F?când abstrac?ie de toate mondenit??ile ?i prostiile ce bântuie pe la majoritatea canalelor tv, trusturile media ?i posturile de radio (vrând totu?i s? men?ionez c? mondenul se vinde în continuare cel mai bine) multe din reclamele difuzate au leg?tur? cu zona de online.

Pentru c? zilele acestea sunt foarte ocupat nu am intrat prea mult pe internet, nu am vizitat re?elele sociale ?i nici alte portale, nu am fost la curent cu informa?iile ?i cu actualit??ile din domeniile ce m? intereseaz?. Cu toate acestea multe din acele news-uri ap?reau în offline peste ore poate chiar diferen?e de-o zi. Pentru cine este activ online acestea ar reprezenta un repeat a ceva ce a mai auzit odat? sau de mai multe ori, pentru cei activi în zona de offline aceste mesaje reprezint? de fapt breaking news-ul… M? întreb, oare când va disp?rea zona offline? Poate chiar mâine sau niciodat?, important e c? ambele în acest moment satisfac nevoile tuturor p?r?ilor consumatoare de media.

However, când e?ti offline auzi :

– multe mondenit??i

– ?tiri care s-au petrecut ?i pe care dac? erai în zona de online le auzeai primul

– multe reclame

– foarte multe talk show-uri unde se vorbe?te despre nimic

Ce facem pe Facebook

Recent am v?zut o op?iune ap?rut? din senin în care mi se recomanda setarea paginii de facebook ca homepage. De?i sunt activ pe facebook de aproximativ 2 ani, am avut ?i o perioad? de câteva luni (noiembrie 2010-ianuarie 2011) în care am avut contul dezactivat. Dup? o monitorizare de câteva zile a circa 50 de conturi de facebook am tras câteva concluzii referitoare la ceea ce facem noi pe facebook în fiecare zi.

Chestii utile :

  • urm?rim evenimente;
  • apreciem (like) diverse m?rci comericiale/brand-uri;
  • promov?m diverse link-uri;
  • ne facem cunoscut? identitatea (înc?rc?m poze/informa?ii personale);
  • convers?m cu prietenii (folosind chat-ul);
  • ne facem cunoscute activit??ile/proiectele;

Chestii inutile :

  • ne prostim, destr?b?l?m ca pe hi’5; (ne juc?m mai mult decât trebuie cu photoshop ?i înc?rc?m poze inutile, zic eu…)
  • aducem injurii ofense; (ne cert?m în online prin diverse comentarii)
  • pierdem vremea cu tot felul de aplica?ii, umplând wall-ul prietenilor cu diverse chestii (multe dintre ele considerându-le SPAM)