Pentru c? pe internet lucrurile sunt mult mai u?oare

Din curiozitate sau din dorin?a de a îmi demonstra mie ceva, am încercat în decursul timpului tot felul de lucruri noi, care mai de care mai ciudate, mai amuzante ?.a.m.d. Concluzia la care am ajuns este c? pe internet (în acest second life în care tr?im cu to?ii deja) lucrurile sunt mult mai u?oare. Aici nu exist? lucruri fizice istovitoare ?i care s? ne provoace ?tiu eu ce nepl?ceri. Nu exist? prea multe sentimente reale ?i nici o socializare benevol? ci în general una bazat? pe interes (fie el mai mic sau mai mare).

În via?a real? este pu?in cam greu s? ajungi unde vrei când dore?ti. Pe internet google maps ?i earth ne pot face u?or s? visam la o c?l?torie în jurul lumii (una chiar la un nivel HQ). Îmi place s? folosesc internetul pentru c? e mult mai relaxant ?i pl?cut, renun?ând la a îmi mai dori unele lucruri ce m-ar consuma probabil atât fizic cât ?i psihic… Ideea c? po?i câ?tiga bani pe internet e probabil una la care to?i sper?, de?i 99% uit? c? nu trebuie s? stai degeaba pentru a reu?i, chiar ?i aici în acest second life…

Oare tu în care din cele dou? lumi î?i petreci mai mult timp, f?cându-?i planuri de viitor. În cea real? sau virtual??


Pentru c? dac? vrei po?i face orice!

Am avut o s?pt?mân? interesant? în care am reu?it s? trec de la agonie la extaz ?i invers, într-un timp destul de scurt. Inspirat de unele conversa?ii nocturne,  mi-am confirmat faptul c?, dac? vrei ceva cu adev?rat reu?e?ti. De ce? Pentru c? î?i propui s? faci asta…

Îmi place s? cred c? orice început are ?i un sfâr?it, iar consecin?ele sfâr?itului nu ar trebui s? ne afecteze prea mult. Pe mine, deciziile ?oc, luate pe moment m? uimesc ?i m? las? pu?in în stand-by încercând s? în?eleg de ce s-a întâmplat a?a ?i ce aport am avut eu la decizia luat?… Cu toate astea cred c? e necesar s? trecem peste lucrurile ce ni se întâmpl? zi de zi dar nu înainte de a memora lec?ia oferit?. Nu cred c? merit? s? batem pasul pe loc, fr?mântându-ne neuronii, chiar dac? uneori nici noi nu în?elegem de ce se întâmpl? a?a lucrurile…

Mul?i dintre prietenii mei îmi spun c? nu pot trece peste anumite lucruri ce i-au marcat. Uneori m? întreb dac? e necesar s? treci peste un anume ceva, sau trebuie s? î?i continui via?a f?r? regrete…

Îmi place s? cred c? atunci când ai încredere în tine po?i face orice…

A mai trecut o var?. A mai venit o toamn?…

Am spus-o tuturor probabil atunci când am avut ocazia c? singurul anotimp care m? fascineaz? cu adev?rat este vara. De?i sunt n?scut într-o zi de prim?var?, sunt cu mintea ?i sufletul conectat an de an la anotimpul ce succede prim?vara. 

Prima zi de toamn? a fost una obi?nuit?. Parc? nici nu era ceva schimbat, dar probabil asta e normal. C?ldura, spiritul de vacan??, ?i lipsa aglomera?iei din anumite locuri îmi confirm? faptul c? toamna înc? nu ?i-a intrat cu adev?rat în drepturi.

Nu ?tiu ce semnifica?ii are pentru voi acest anotimp îns? pe mine unu m? cam debusoleaz?. Îmi va fi dor de soarele str?lucitor ce înc?lzea p?mântul în fiecare zi de var?, dar m? voi consola probabil admirând c?derea lin? ?i înceat? a frunzelor. Cât despre zilele ploioase… înc? nu vreau s? m? gândesc la ele.

În alt? ordine de idei ceea ce eu vreau s? v? mai spun este: s? ave?i cu to?ii o toamna a?a cum v? dori?i, fie c? v? place sau nu acest anotimp!

 

Cine ?i când se mut? pe Google+ ?

Am cont pe site-ul de socializare Google+ de aproximativ o lun? de zile. Când am intrat practic în aceast? comunitate online am reg?sit deja multe fe?e cunoscute (de pe alte site-uri de socializare) care erau prezente aici (pe google+). De?i m-am adaptat greu cu noua platform? care mi se pare o îmbinare între profilele google pe care ?i le puteai crea înainte (asem?n?toare cu un CV sau o pagin? de prezentare) ?i re?elele deja actuale (facebook, myspace, twitter etc).

De vreo s?pt?mân? am început s? folosesc zilnic Google+, chiar dac? nu share-uiam ceva zilnic; m? bucur la fiecare add în cercurile prietenilor pe care îi v?d trecând de pe facebook aici fie din pur? curiozitate, fie din dorin?a de a încerca ceva nou ?i totodat? mai profesional.

În alt? ordine de idei primele persoane care se mut? pe o re?ea social? nou? sunt oamenii de social-media, pasiona?ii de research online ?i cei curio?i s? încerce tot timpul ceva nou, posibili testeri ?i cam atât. La început re?eaua pare neatractiv? chiar dac? cu to?ii p?rem sau nu, s? observ?m succesul sau insuccesul generat în alte ??ri. Apoi într-un mod foarte pl?cut încep s? ap?r? utilizatorii obi?nui?i de social-spaces care caut? întotdeauna nout??i fiind oarecum constrân?i de lini?tea ce se las? pe re?elele sociale pe care erau deja. În cele din urm? apare ?i acel surplus de utilizatori, persoane care nu au o identitate real?, cocalari sau mai ?tiu eu ce… La Google+ observ acest circuit parcurs într-un ritm extrem de alert, devansând cu pa?i mici dar siguri Facebook-ul care într-o competi?ie acerb? în clipuri de promovare pe YouTube pierde teren la partea de aplicabilitate ?i siguran?? în protejarea datelor personale.

Nu ?tiu dac? gre?esc sau nu, dar din ceea ce am v?zut pân? acum (dar poate c? ?i din cauza utilizatorilori actuali ai re?elei) Google+ pare un social-spaces ceva mai profesional, ce ar putea plictisi destul de mul?i utilizatori înv??a?i cu o sumedenie de aplica?ii, jocuri ?i alte chestii similare. Este doar o p?rere de moment pe care e posibil totu?i s? mi-o schimb în timp…

Dac? ?i tu e?ti interesat de Google+ ?i vrei s? încerci acest nou concept atunci î?i pot oferi o invita?ie c?tre aceast? re?ea social?. Mai am 150 de invita?ii pe care sunt dispus s? le trimit.