3 Quotes about experience

  • Experien?a nu este ceea ce ?i se întâmpl?; este ceea ce faci cu ce ?i se întâmpl?. (Aldous Huxley);
  • Experien?a este acel lucru minunat care ne permite s? recunoa?tem o gre?eal? atunci când o repet?m. (Franklin P. Jones)
  • Experien?a este ceea ce ob?ii atunci când nu ob?ii ceea ce vrei. (Dan Stanford)

 

Wall-ul de FB distruge prietenii – Conflictul meu cu R.S.

Cum a început totul :

Continuare :

Nu mi-am propus s? desfiin?ez o revist? din vorbe, mi-am propus doar s? o critic. De cele mai multe ori critica este benefic? ?i constructiv?. De când ?i-a reluat activitatea (câteva zile) R.S. am g?sit foarte multe din ideile ?i ac?iunile mele  în acest proiect în care odinioar? am crezut ?i eu. Faptul c? unii o i-au personal ?i se sup?r?, pentru aten?ion?rile aduse, începe s? nu mai fie problema mea. Promit c? e prima ?i ultima mea postare de pe blog în care s? fac atac la persoan?/brand… nu-mi st? în caracter.

 

Asem?nari :


Chiar dac? într-un mail primit în aceast? sear? mi-a fost repro?at faptul c? a fost una dintre cele mai mari ie?iri ale mele pot spune c? nu regret nimic.

În timp ce unii au luat-o prea în serios (din p?cate) ?i nu ?tiu s? vad? în tot r?ul ?i un bine recomand celor ce vor vedea aceast? postare ?i o parte mai umoristic? :

GoAnimate.com: Florin vs Society Magazine by f.adamache

Like it? Create your own at GoAnimate.com. It’s free and fun!

THE END 🙂

Raport : Calitatea Revistei Iuventa

Prin acest sondaj echipa Revistei Iuventa a încercat s? î?i fac? o p?rere despre cum este v?zut? activitatea revistei din exterior. În urma rezultatelor (ce sunt prezentate în acest document) revista va lua m?surile necesare pentru o dezvoltare sigur? ?i durabil?.

 

http://revistaiuventa.blogspot.com

https://www.facebook.com/RevistaIUVENTA