“Exit” de la IUVENTA

Acum dou? s?pt?mâni lucram cu entuziasm ?i pasiune la ultimele materiale de promovare pentru anul 2011 la Iuventa… Pentru cine nu ?tie, am fost timp de 9 luni de zile PR acolo… M? gândeam ce proiec?ii de e’market ar trebui s?-mi fac pentru anul 2012, cum ar trebui s? promovez viitoarele apari?ii în online ?i cum a? putea din opera?ionalizarea conceptului de cultur? s? scot un produs cât mai bun pentru zona de social-media.

Weekendul trecut lucrurile s-au schimbat la 180 de grade. De ce nu ?tiu, dar în urma unor conversa?ii în contradictoriu cu unii membri ai revistei, am hot?rât c? este mai bine s? renun?. Sincer nu m-a tentat propunerea primit? ?i anume de a prelua func?ia de Redactor ?ef Adjunct. F?r? a critica proiectul sau pe cineva din echip?, spun cu sinceritate c? a?teptam un moment prielnic pentru a ie?i din Iuventa. Ultimele activit??i, lipsa comunic?rii ?i managementul incompatibil dintre membri m? f?cuser? s? cred c? locul meu nu mai este acolo.

De ce am scris acest post? Pentru c? am fost solicitat ?i promisesem s? aduc câteva l?muriri, ocazie pe care am considerat-o bun? ?i pentru a mai spune celor ce m? cunosc ce am mai f?cut în zona de proiecte. Dac? îmi pare r?u? Sincer nu, pentru c? am avut momente foarte frumoase pe care sigur nu le voi uita niciodat? iar comunicarea cu fo?tii colegi sper s? nu înceteze prea curând; pur ?i simplu trebuia s? fac o schimbare ?i cred c? nici un om nu e de neînlocuit. Proiectul acesta, revista de cultur? creat? în vara lui 2010 poate merge cu siguran?? mai departe. Ce voi face de acum înainte?  Îmi voi lua o vacan?? de câteva luni în care m? voi dedica ?i altor chestii, poate chiar îmi voi aloca timp pentru alte hobby’uri… Cred c? Revista Iuventa va merge mai departe? Hmm, nu ?tiu din punctul meu de vedere proiectul se apropie cu pa?i mici dar siguri de final; plecarea mea a generat ?i demisia redactorului ?ef. Sper s? m? în?el eu ?i s? mearg? mult timp de acum înainte. Voi mai face proiecte în zona de media (reviste online)? Sincer s? fiu am f?cut asta de dou? ori, am experien?? a?a c? a? fi gata oricând s? mai duc un proiect asem?n?tor… sper totu?i s? nu fie în urm?toarea perioad? de timp. Ce proiect am în portofoliu pentru 2012? Activitatea în departamentul de PR la Asocia?ia Societatea Pentru Psihologie.

Urbanism. Ornamente de iarn? (dar far? z?pad?)

M? gândesc c? ora?ul în care locuiesc este unul frumos, european, fapt pentru care ar trebui s? fiu mândru din multe motive… Îmi ofer? diverse facilit??i, loca?ii si op?iuni de petrecere a timpului liber, indiferent dac? acestea sunt de tip indoor sau outdoor.

Pe marile bulevarde ale ora?ului înc? de s?pt?mâna trecut? oameni gr?bi?i ?i dornici s? par? eficien?i au început s? ordone ?i execute activit??i ample de decorare cu ornamente de iarn?, cladirilor ?i spa?iilor din jur. Problema mea cu aceste activit??i e lipsa de inova?ie dar si lipsa iernii (a frigului specific acestui anotimp, al z?pezii, ?i al adev?ratului spirit de s?rb?tori). Nu am fost interesat s? v?d ni?te lumini pe care le-am mai v?zut ?i anul trecut, ornamente puse în acela?i fel ?i ni?te oameni ie?i?i la plimbare ca-n lunile de prim?var?… (ieri s-a dat drumul la mult a?teptatele becule?e). 

Uitându-m? la alte ora?e europene, constat cu regret c? un ora? precum cel în care eu locuiesc (Ia?i) mai are mult timp de a?teptat pân? va ajunge s? fie cu adev?rat turistic, cultural ?i tot ce î?i mai propune conducerea local?. Ce nu în?eleg eu e graba de a investi în complexe comerciale ?i “cl?diri goale”, a?azisele dezvolt?ri urbane, care spre surprinderea mea, (proiectele) mai primesc ?i premii pentru dezvoltarea local? ?i urbanistic?.

Despre iarn? am uitat s? vorbesc. Climatul asem?n?tor prim?verii m? duce cu gândul la orice altceva, dar nu la Mo? Cr?ciun… 

Sursa Foto

Ce faci cu talentul?

Mi se întâmpl? s? v?d adesea foarte mul?i oameni talenta?i care din diferite motive o duc mai greu decat oamenii neînzestra?i cu un anumit har artistic; oameni care tr?iesc sub anonimat ?i ceea ce e cel mai grav, renun?? la a mai modela ?i perfec?iona, un har pe care eu personal mi l-a? fi dorit. Am o problema când v?d indiferen?a, chiar dac? aceasta vine din partea oricarui tip de persoan?. Uneori ni?te vorbe spuse far? rost, fac chiar ?i un artist s? priveasc? cu scepticism activitatea sa. ?i oare de ce? Din cauza faptului c? adesea vedem ini?iative remarcabile stricate de invidie, neîncredere sau pur ?i simplu prostie…

Am avut placerea s? cunosc în timp multe persoane care m-au l?sat mut de uimire când am v?zut ce talente ascunse au. Evident am fost dezam?git pentru c? nimeni nu era interesat de ceea ce ele creau. Tentativa unora de a supravie?ui prin art? este adesea naruit? de o realitate trist? ce pare s? nu mai ?in? cont de ceea ce cândva era considerat “divin”.

Unii dintre voi ?tiu de ce am scris aceste rânduri. Pentru to?i ceilal?i, gândi?i-v? doar când a?i apreciat ultima dat? pe cineva pentru talentele sale.

Cheers!