Group Discussion Online

Ave?i încredere în group discussion online-uri ?

Chiar dac? vremea forumurilor ?i a portalelor a cam trecut, în România anilor 2011 exist? câteva site-uri cu un num?r semnificativ de vizualiz?ri ce se bazeaz? exclusiv pe grupuri de discu?ii online. Cele mai multe dintre acestea ofer? un a?a zis help (la nevoie) userilor, ace?tia adresându-?i ?i dându-?i în acela?i timp, sfaturi, ideei în rezolvarea diferitelor probleme s.a.m.d

Genul acesta de site pare a fi perfect pentru online, dar… În peste 51% din cazuri cele mai multe discu?ii se terminau destul de urât. Fie din cauz? c? din a se contrazice au ajuns s? se certe la propriu, fie au început s? abereze sau s? se abat? complet de la subiect, stricând astfel rostul discu?iei.

M? întreb. Ar trebui s? avem încredere în sfaturile pe care le primim de pe astfel de grupuri? ?i care ar fi punctul de plecare al ini?iativei noastre (în calitate de useri) de a pune întreb?ri.

Destul de greu, din punctul meu de vedere.

Am încercat s? m? aventurez în aflarea acestui r?spuns ?i sincer, am ajuns repede la o concluzie destul de negativ? pentru online: Moderatorii parc? sunt lega?i la ochi. Dar cum probabil ?i pe internet democra?ia are un cuvânt important, iar regulile site-urilor sunt doar de dragul de a fi, fiecare e liber s? fac? ?i s? scrie tot ce dore?te.

De?i doar câteva dintre site-urile din România ofer? un plus de calitate în con?inutul mesajelor postate de vizitatori/useri/cititori, ?i alte câteva ce promit de ceva vreme s? fac? asta, num?rul utilizatorilor ce folosesc astfel de metode Group Discussion este unul destul de semnificativ.

O problem? asem?n?toare ar fi aceea c? ?i pe grupurile de tip (Yahoo/Google etc) absen?a moderatorilor serio?i ?i oferirea dreptului de a posta, tuturor stric? de cele mai multe ori bunul mers al lucrurilor. Iar asta nu e pl?cut absolut deloc. Ceea ce pentru tine e doar un Reply, pentru mine poate înseamn? înc? un SPAM.

Recomand?ri a?a ca la început de lun?

6.20 AM

Nu te mira c? scriu la ora asta atât de matinal? pe blog. Probabil ai ghicit, este o postare programat?. Vreau s? recuperez zilele în care nu am mai scris nimic pe blog iar ast?zi 1 martie (zi care cic? ar trebui s? vesteasc? începutul primaverii) o s? v? fac câteva recomand?ri ?i îmi voi exprima opinia cu privire la câte chestii. De?i z?pada de afar? m? descurajeaz? complet iar tot ce îmi trece prin minte acum e c? nu vreau s? ies din cas?, probabil acum când tu cite?ti aceste rânduri, eu sunt deja plecat prin ora?…

Pentru c? nu am apucat pân? acum s? vorbesc despre Oscar ?i pentru c? recent m-am contrazis cu câteva persoane a? dori s? spun din nou, ?i de aceast? dat? ?i pe blog c? filmul The King’s Speech – Discursul regelui este un film bun ce a meritat Oscarul pentru cel mai bun film. ?i da, în opinia mea este mai bun decât The Social Network – Re?eaua Social?. Sunt curios acum ce filme vor ap?rea anul acesta. Fiind un fan al filmelor anilor 2000 înc? mai suspin dup? acelea, f?când acum abstrac?ie de la tot felul de minuni 3d, 7d ?.a.m.d.

L?sând la o parte filmele o recomandare pe care a? dori s? o fac este site-ul astaeromania.ro. Am auzit de acesta ieri în câteva reclame la Radio. L-am accesat ?i sincer mi-a pl?cut. De?i temele pe care le abordeaz? sunt pu?in cam pesimiste, cel pu?in la prima vedere, sincer vorbind ?i analizând problema – cam asta este realitatea din România anilor 2011. Câteva topic-uri ce mi-au atras aten?ia au fost : Românii nu mai au speran??; România nu are viitor; Tinerii români sunt superficiali; Românii n-au valoare. Cititorii sunt invita?i s? î?i spun? p?rerea pe site. Cu siguran?? voi urm?ri acest site în urm?toarea perioad? iar ca un mic pronostic : cred c? va face o figur? frumoas? în social media.

Cam atât pentru moment.

Un început de prim?var? superb tuturor!

Florin.
🙂

Din online

În ultima perioad? am fost destul de ocupat ?i nu prea am mai dat cu prezen?a pe blog, lucru care sincer s? fiu se întâmpl? destul de rar. De?i de câteva ori mi-am propus s? scriu câte ceva, ba nu aveam inspira?ie, ba intervenea câte ceva care m? bruia complet ?i m? f?cea s? renun? la a posta ceva nou. În cele aproape 2 s?pt?mâni de pauz? am observat c? blogul nu mai era a?a cum îl credeam eu, parc? murise. Inactivitatea mea în online a trimis blogul într-un offline mode continu.

Am observat c? nu sunt singurul, care ?i-a l?sat blogul o perioad? de timp. Eu m?car am revenit (?i în plus nu a fost o absen?? inten?ionat?). Am câ?iva prieteni care nu au mai scris pe blog de aproape 1 an de zile, dar nu ?i-au ?ters blogul (de ce nu ?tiu).

Num?rul celor care au blog, acum este în continu? cre?tere, dar procentul ce reprezint? utilizatorii serio?i, blogurile ce merit? citite r?mâne aproape neschimbat de ceva vreme încoace.

De ce ne facem multe bloguri?

Un lucru care m-a mirat zilele acestea a fost s? v?d c? unii utilizatori î?i fac ?i câte 4-5 bloguri pentru a scrie practic acelea?i chestii pe ele. Oare asta genereaz? într-adev?r un trafic mai mare? Eu sincer, nu cred. Din când în când mai vizitez site-ul celor de la To?i pentru Unu (tpu.ro), site de forma unui forum util ce î?i pune la dispozi?ie posibilitatea de a adresa ?i r?spunde la întreb?ri din diverse domenii, în speran?a c? vei primi sau ajuta pe cineva cu un r?spuns. (Da, de cele mai multe ori vei primi un r?spuns bun sau r?u, asta conteaz? mai pu?in). Un lucru care m? amuz? pe acest site, este c? diver?i utilizatori în?ir? o lista de 5-6 bloguri men?ionând c? toate le apar?in ?i de cele mai multe ori întreab? celelalte persoane ce p?rere au despre respectivele bloguri. Am avut curiozitatea de a intra ?i eu odat? pe câteva link-uri aruncate la întâmplare ?i am observat o lips? a constan?ei normale în post?ri, de cele mai multe ori teme neinteresante sau copiate de pe internet ?i multe alte nereguli ce stricau tot.

M? întreb, de ce nu ne facem un singur blog pe care s? îl valorific?m?

Quotes of the week (7-13 February)

 M-am decis c? la fiecare sfâr?it de s?pt?mân? s? public o list? cu citate, câte unul pentru fiecare zi, simbolizând astfel importan?a zilei respective. A?adar voi începe chiar acum: 

 

 Luni 

  “Cheama norocul în ajutor, dar d? ?i din mâini.” (Plutarh)

 Mar?i  

   “Fericirea sau nefericirea oamenilor este în mare parte opera lor.” (John Locke) 

 Miercuri 

   “Diferen?a dintre ?coal? ?i via??? În ?coal?, înve?i o lec?ie, apoi dai un test. În via??, ai de dat un test care te înva?? o lec?ie. ” (Tom Bodett) 

 Joi 

  “Fiecare om pe care îl întâlnesc în drumul meu îmi este superior prin ceva. De aceea încerc s? înv?? câte ceva pe lâng? fiecare.” (Sigmund Freud)

 Vineri 

  “Nu pot schimba direc?ia vântului, dar pot schimba pozi?ia velelor astfel încât s? ajung intotdeuna la destina?ie.” (Jimmy Dean)

 Sâmb?t? 

 “Nu-mi da?i sfaturi. ?tiu s? gre?esc ?i singur!” (Immanuel Kant)  

 Duminic? 

 “Gre?elile unui om reprezint? por?i c?tre noi descoperiri.” (James Joyce)