Acelea?i chestii în fiecare an

În fiecare an în luna octombrie ora?ul Ia?i este în s?rb?toare. Se doresc a fi zilele ora?ului prilej în care unii sfio?i, cu credin?? în inim? ?i înarma?i cu mult? r?bdare vin din toate col?urile ??rii (în pelerinaj) la moa?tele Sfintei Cuvioase Parascheva iar al?ii mai dezinvol?i ?i pu?i pe f?cut bani vin cu tot felul de fake-uri comerciale în speran?a c? ceva, îi va atrage ?i anul acesta pe ie?eni.

Se simte faptul c? un ora? mare geme de oameni gr?bi?i s? ajung? pe cine ?tie unde- rezult? trafic aglomerat ?i forfot? studen?easc?. În acest mirific pachet ar putea intra ?i lucr?rile de infrastructur? ce se desf??oar? în mai multe zone ale ora?ului. Mie?! nu, nu-mi place deloc aglomera?ia ?i în general m? rog în fiecare an s? treac? mai repede aceast? s?pt?mân?.

Nu-mi place deloc faptul c? pentru a merge dintr-un cap?t în altul al ora?ului diminea?a, sau la o or? de vârf cu un mijloc de transport în comun dureaz? cam tot atât cât face o curs? cu avionul Ia?i – Bac?u, ?i nu exagerez asta în condi?iile în care nu mori sufocat, strivit sau c?lcat în picioare în c?ru?ele alea cu ro?i. (face parte din doza zilnic? de adrenalin?) – personal merg pe jos, nu-mi plac sporturile atât de extreme.

Nu ?tiu dac? ar trebui s? o spun cu un oarecare regret sau nu, îns? luna octombrie mi se pare la fel an de an. Aglomera?ie, forfot? mare prin centru, pelerini, comercian?i un concert (uneori reu?it alteori nu) ?i un am?rât de foc de artificii (spectacol ce nu m? mai încânt? de mult timp).

Fa?? de anul trecut poate doar vremea e mult mai rea cu noi to?i. Frigul, ploaia ?i grijile zilnice ne fac poate s? trecem indiferen?i ?i s? facem abstrac?ie de ceea ce se întâmpl? în jurul nostru… La anul va fi oare la fel?

Steve Jobs

Cu ?tirea asta am început eu ziua… “Steve Jobs a murit. Vizionarul de la Apple a pierdut lupta cu cancerul, la 56 de ani”. Mai apoi pe toate site-urile au început s? ap?r? tot felul de ?tiri cu anun?ul ?oc în care era confirmat acest lucru.


Steve a fost unul din oamenii care m-au inspirat ?i m? vor inspira probabil în continuare. Un geniu pe care lumea nu cred c? îl va uita prea curând.

Smart(phone-ul) tau ce vrei s? fac??

Mi-a pl?cut clipul, de asta l-am ?i postat pe blog. Eu nu ?tiu ce a? vrea s? fac? smartphone-ul meu. Consider c? face suficiente chestii la care în trecut doar visam. Când eu ?i prietenii mei am descoperit telefoanele mobile (anii 2002-2003) eram prea entuziasma?i de posibilitatea comunic?rii de oriunde prin voce ?i text (sms). Acum telefoanele chiar sunt smart ?i fac lucruri incredibile. ?tiu petrec mai mult timp pe facebook de pe telefonul mobil decât într-un apel telefonic cu cineva…
Tu ce ai vrea s? fac? smartphone-ul t?u?

Oamenii (de duminic?)

Probabil ca ?i majoritatea dintre voi duminica nu obi?nuiesc s? mi-o petrec stând în cas?, r?t?cind cu ochii a?inti?i asupra unui ecran mare numit monitor ori plictisindu-m? în fa?a televizorul. Prefer s? îmi petrec timpul în aer liber, l?sând la o parte mediul online, chat-ul instant ?i chiar telefonul,  m?car cât vremea îmi va mai permite s? fac asta.

În general îmi place s? merg ?i s? petrec timpul în locuri aglomerate, pline ochi de oameni, cu care po?i socializa ?i din priviri, nu doar prin vorbe. Deseori întâlnesc fe?e cunoscute îns? alteori simt c? merg printr-un ora? str?in mie. Duminica g?se?ti cele mai multe ocazii s? faci asta. E una dintre cele mai pl?cute zile ale s?pt?mânii, chiar dac? subcon?tientul nostru ne aminte?te înceti?or c? în scurt timp ne vom întoarce la servici, ?coal? ori alte activit??i.


Ceea ce e ?i mai interesant este s? vorbe?ti despre oameni, evident cu al?i oameni. Ast?zi am avut ocazia s? fac acest lucru ?i am descoperit c? e chiar interesant… Dar s? nu în?elege?i gre?it pentru c? nu despre bârf? e vorba (de asta vreau s? v? asigur) ci despre analizarea modului în care ei se comport?, ce fac când sunt în societate, cum sunt acas? ?.a.m.d.

Un astfel de subiect e chiar interesant de dezb?tut mai ales c? pretutindeni vedeam tot felul de fe?e, unele zâmbitoare, altele plictisite sau obosite.

?tiu e cumplit s? lucrezi duminica, mai ales pân? târziu îns? unora li se întâmpl? (mi-a? dori s? nu mi se întâmple ?i mie). Fe?ele plictisite ale angaja?ilor din magazine spun tot… E amuzant s? mai vezi câte un nebun în general pe marile bulevarde sau în parcuri care vorbe?te singur, dar o face cu patim? de zici c? ?ine un adev?rat monolog. Nebunii cu role ?i biciclete, ?oferii agita?i ?i miile de cupluri completeaz? tabloul unei zile de duminic? ce uneori pare mai vesel? iar alteori mai trist?. Feeling-ul e special mai ales pentru c? ai impresia c? ui?i de tot ?i te relaxezi cu adev?rat, uitând parc? de toate grijile ?i problemele.

P?cat c? doar odat? pe s?pt?mân? po?i tr?i aceast? senza?ie.

Sursa foto