Once upon a time

Îmi aduc aminte ?i acum acea zi, acea conversa?ie telefonic?, acele planuri f?cute în maxim 20 de minute. Aveau s? fie p?r?i ale unui început îndr?zne? în mediul online, aveau s? fie componente ale unui proiect care ?i ast?zi se nume?te Revista Society. Îmi amintesc cu pl?cere de acea zi, mai ales c? ast?zi se împline?te un an de la înfiin?are.

Chiar dac? cele 365/366 de zile au schimbat multe lucruri în cadrul revistei proiectul a rezistat timpului dar ?i problemelor interioare ap?rute pe parcurs. În acest moment revista mai are doar doi dintre membri fondatori, aflându-se momentan în plin? campanie de recrutare.

 Pentru mine Revista Society a reprezentat unul dintre cele mai importante proiecte în care am avut ocazia s? particip. De ce spun asta? E simplu. Ceea ce a fost, este ?i va fi foarte important e c? la Society am fost al?turi de prieteni cu care din prima zi ?i pân? acum m-am distrat ?i m-am sim?it bine, fie în cadrul proiectului fie în afar? lui. Asta a contat cu siguran?? cel mai mult.

Cu dedica?ie: click aici

Foto

One thought on “Once upon a time”

  1. În primul rând, mul?umim pentru dedica?ie, e foarte frumoas?. În al doilea rând, ?i pentru noi a fost o pl?cere s? lucr?m cu tine, nu numai la Revista Society, dar ?i la celelalte proiecte. S? nu mai zic de timpul liber petrecut împreun?, în care ne-am sim?it foarte bine. Sper ca ?i pe viitor s? mai lucr?m împreun?, s? mai revolu?ion?m mediul online :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *