Oamenii din via?a mea

Mi-a fost dat s? îi cunosc înc? din copilarie sau de curând. Pe unii i-am cunoscut din pur? întâmplare iar pe al?ii i-am întâlnit în urma dorin?elor mele arz?toare de a ajunge la ei. Sunt mul?i dar cu to?ii fac parte din via?a mea. Firi diferite, caractere unice ?i comportamente mereu schimbate, îmi demonstreaz? c? fiin?a uman? r?mâne în continuare unic?.

Ochii ce mi-au fost da?i s? îi cunosc îi p?strez undeva ascun?i în gândurile mele pentru c? fiecare a avut o anumit? importan?? în via?a mea.  Fie c? a fost/este o simpl? prietenie, fie c? a fost/este vorba doar de o chestie profesional?, dragoste sau orice altceva, nu am putut niciodat? uita, persoanele pentru care inima mea tot timpul a b?tut ?i bate m?car cu o zvâcnire mai tare.

Timpul, opiniile diferite, certurile sau efectiv indiferen?a mi-au îndep?rtat multe persoane din via??. Golul a fost completat tot timpul, de noi oameni care la fel de subit cum au intrat vor ?i ie?i din via?a mea la un moment dat. Sau poate c? nu… Pe unii chiar nu-mi doresc s? îi pierd, s? mint c? i-am uitat sau orice altceva.

Se spune c? am fi suma celor mai apropiate 5 persoane din via?a noastr?. Evident este o teorie dar pe care uneori tind s? o cred. Indivizii ce fac parte din via?a mea îmi influen?eaz? într-un fel sau altul modul meu de a fi, oferindu-mi în fiecare zi cate ceva. La rândul meu îmi place s? cred c? prin ceea ce fac ofer un feedback pozitiv celor din jurul meu.

În gândurile mele, în jurul meu ?i efectiv în via?a mea, mi-a pl?cut ?i îmi place s? cred c? am avut ?i am al?turi oameni speciali, de?i (unii)  au ie?it din via?a mea l?sându-m? dezam?git sau fericit mi-au dat lec?ia necesar? înt?rindu-m? si ajutându-m? s? devin ceea ce sunt astazi.

🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.