Locul în care tr?im de fapt – Cartierul

Recent am citit un articol foarte interesant pe blogul unui om de afaceri, ce f?cea referire la problemele ora?ului ?i la locurile unde de fapt tr?im. Cartierul, la bloc, sunt zonele în care petrecem cea mai mare parte a timpului. Cu toate acestea conducerea ora?ului pare s? nu observe acest lucru, pare s? nu observe problemele oamenilor care tr?iesc acolo ?i alte detalii, care probabil înseamn? un efort prea mare ce ar trebui f?cut pentru cet??eni.
De?i postarea pe care am citit-o f?cea referire la ora?ul Bucure?ti, un ora? în care ambuteiajele, aglomera?iile din marile zone, ?i cl?dirile care se d?râm? sunt la ordinea zilei, m-am gândit c? ?i Ia?ul are cam acelea?i probleme, ?i c?, ?i aici oamenii se confrunt? cu aceea?i indiferen??, cartierele fiind destul de neglijate iar locuitorii ce tr?iesc în ele, par s? nu le mai pese de aceste detalii.
Nu ?tiu cum li se pare str?inilor ora?ul Ia?i, iar când spun str?ini nu m? refer la persoane ce nu apar?in acestei ??ri, ci doar celor din alte ora?e. Pentru mine ce locuiesc în Ia?i, centrul nu mi se pare nici pe de parte zona cea mai reprezentativ? pentru ora?, iar despre zonele în care sunt marile cartiere nici m?car nu-mi mai vine s? vorbesc. Men?ionez c? alte zone sunt mult mai bine îngrijite ?i între?inute decât zona central?. Dac? stau bine ?i m? gândesc în zona central? g?sesc aproximativ 3 ?antiere, ma?ini parcate chinuit pe fiecare col?isor ce odinioar? era un strop de verdea??, cl?diri termoizolate probabil în stilul rainbow warrior, ?i oameni enerva?i la tot pasul de toate aceste inconveniente chinuitoare pentru societate, ?i cu toate c? e zona central?, ?i aici sunt cartiere, ?i aici lumea încearc? s? tr?iasc?.
Centrul istoric probabil mai înseamn? aproximativ dou? str?zi, iar spa?iul verde pare s? devin? din ce în ce mai accesibil construc?iilor.
Probabil ne mir?m de ce oamenii sunt cum sunt ?i refuz? s? se mai implice pentru societate. Cartierele sunt uitate, cu toate c? fiecare dintre ele, chiar dac? unele înc? se men?in, au problemele ?i nevoile lor. Prioritatea de baz? în acest ora? r?mâne în continuare valorificarea fiec?rui col?i?or r?mas liber, ?i mai pu?in asigurarea unui trai cât mai bun pentru cet??eni. Cartierele au nevoie de o grij? special?, au nevoie de infrastructur? de transport în comun ?i de spa?ii verzi. Vrem nu vrem mai bine de jum?tate dintre cet??enii ora?ului tr?iesc în aceste zone.

3 thoughts on “Locul în care tr?im de fapt – Cartierul”

  1. Am locuit in Iasi cativa ani buni si pot spune ca intotdeauna va avea un loc aparte in sufletul meu… cartierele in sine mi se pare comuniste, construite sa fie… iar centrul (atat cel civic cat si cel vechi) se deterioreaza pe zi ce trece… ce ramane insa deosebit in Iasi este Copoul care este (inca) cat se poate de verde si unde poti sa respiri (inca) aer curat. 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.