Nu cred în proiectul Let’s do it

Apreciez ini?iativele ce implic? un num?r cât mai mare de oameni. Îmi plac persoanele ce î?i doresc s? schimbe ceva la ei dar ?i la comunitatea în care tr?iesc. Nu îmi plac îns? unele proiecte care nu î?i au rostul. Nu v?d în Let’s do it România ceea ce ar trebui. Am refuzat s? particip atât anul trecut cât ?i anul acesta, nefiind interesat s? v?d cum o mân? de oameni cur??? un loc ce va fi poluat mâine din nou de oamenii ce ies la gr?tar.

Ideea proiectului e frumoas? ?i pare s? aminteasc? oamenilor despre sim?ul civic ce ar trebui s? nu lipseasc? din noi în fiecare zi. R?mân dezam?git (?i aici vorbesc în mare parte de ora?ul Ia?i) c? în afar? de ni?te copii care pentru un 10 pus în catalog ?i ni?te voluntari din diferite organiza?ii, nu mai v?d pe nimeni altcineva la strâns gunoaie. Dar de aruncat gunoaie pe jos, v?d pe toat? lumea.

În Ia?i vremea nu prea a ?inut cu Let’s do it. Probabil proiectul a început deja iar pu?ini, sau poate mul?i oameni încep s? cure?e locurile poluate de al?ii, în timp ce eu critic proiectul pe blog. O fi bine o fi r?u, sunt curios s? aud concluziile ?i rezultatele edi?iei de anul acesta. Cu toate astea sunt convins c? într-o s?pt?mân? locurile vor fi din nou murdare… România e România

 

 

5 thoughts on “Nu cred în proiectul Let’s do it”

  1. Florin, cred c? proiectul e un foarte bun semnal de alarm?. Poate c? nu e la nivelul optim de organizare, dar ca ini?iativ? civic? mi se pare foarte bine gândit. Dac? plec?m din start cu ideea, “Mâine va fi la loc”, îmi pare r?u, dar nu facem nimic, stagn?m. Ne trebuie mobilizare, ini?iativ? ?i activitate practic?. E u?or s? st?m pe margine ?i s? coment?m! Dar câ?i dintre noi particip? propriu-zis la acest eveniment?

    1. Elena nu uita în ce ?ar? tr?im. ?i în plus începe s? se r?sufle ideea asta de mobilizare na?ional?. ?i oricum ?ine de noi s? fim mai buni cu mediul în fiecare zi, nu doar odat? pe an la “Let’s do it”…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *