La taifas despre realit??ile lui decembrie `89

Ast?zi 20 ianuarie 2010 la Cafeneaua Cafepedia (Moldova Mall – parter) a avut loc o dezbatere pe tema “Realit??ile lui decembrie `89” care i-a avut ca invita?i pe Alexandru Muraru, preparator universitar al Universit??ii “Alexandru Ioan Cuza”, Mihai Dinu Gheorghiu profesor ?i director universitar din cadrul aceleia?i universit??i cât ?i o jurnalist? local?.
Dup? un scurt discurs al invita?ilor dezbaterea a început, cu tot felul de întreb?ri venite din partea tinerilor ce p?reau s? îi asculte cu interes pe a?a zi?ii cunosc?tori a-i istoriei ce au încercat s? r?spund? diferitelor întreb?ri comentând ?i sus?inand în acela?i timp cu argumente cât de cât solide dar ineficiente opinia proprie în fa?a unui public curios ce avea o cu totul alt? variant? în ceea ce prive?te evenimentele din decembrie ‘89.

Câteva dintre întreb?rile ce au fost adresate invita?ilor ?i care au provocat o adev?rata dezbatere au sunat in felul urmator : “De ce nu s-a produs mai repede o revolu?ie în România?”; “ De ce au fost asasina?i so?ii Ceau?escu?”; “ Cum a fost primit? revolu?ia roman? în presa interna?ional??” Diferen?ele televiziunii de atunci în raport cu cele din prezent cât ?i o întrebare ce a stârrnit multe controverse: “Dac? Ceau?escu a fugit de ce ?i cine a ordonat s? se mai trag? în mul?ime?” .
Întreb?ri ce apar probabil în orice dezbatere pe un astfel de subiect, întreb?ri fregvente, multe dintre ele fiind f?r? un r?spuns clar ?i concis, îns? adev?rul se afl? undeva la mijloc subiectul fiind unul foarte controversat de 20 de ani încoace.
Misterele lui decembrie ‘89 vor r?mâne în continuare la fel de interesant dezb?tute atât în presa scris? ?i televiziuni, cât ?i în tot felul de taifasuri locale, r?spunsurile fiind împ?r?ite, uneori chiar influen?ate, refuzând parc? s? înfrunte o realitate democratic? atât de corupt? rezultat? dintr-o revolu?ie ce nu a adus decât un singur lucru bun acestei ??ri, ?i anume a te putea exprima liber, f?r? cenzur?.

Cu siguran?? se va mai vorbi foarte mult timp pe acest subiect, îns? realit??ile lui decembrie 1989 vor fi ?tiute de foarte pu?ine persoane care într-adev?r cunosc cu adev?rat ce s-a întâmplat în acele zile ce au marcat istoria si viitorul unei na?iuni umbrite de regimul totalitar numit COMUNISM.

3 thoughts on “La taifas despre realit??ile lui decembrie `89”

  1. Realitatea aceea e in continuare stiuta de putine persoane, din acele putine persoane doar cateva au curajul sa zica ce s-a intamplat cu adevarat, iar restul, care nu stie nici pe departe o sutime din adevar, nu le dau crezare… sa speram ca pana la urma are cineva curajul sa zica in gura mare adevarul, si nu, nu ma refer la Diaconescu 😀

  2. sunt prea multe variante, prea multe versiuni pentru a putea s? credem noi una.Însa cei ce au trait revolu?ia ?tiu cel mai bine ce s-a întâmplat …

Leave a Reply

Your email address will not be published.