Eu cand vreau sa fluier, fluier

Filmul “Eu când vreau s? fluier, fluier” reprezint? mai mult decât o pelicul? cinematografic?, reprezint? o realitate a României moderne, cu toate aspectele ei pl?cute ?i nepl?cute.
Realizat într-o manier? realist?, interesant?, cu o ac?iune diversificat? acest film pune în eviden?? calit??ile actorice?ti ale multor oameni de viitor în domeniul cinematografiei, dar ?i situa?ia real? din penitenciarele române ?i problemele cu care aceasta se confrunt?.
Pentru cine nu a reu?it înc? s? vad? acest film, titlul “Eu când vreau s? fluier, fluier” nu reprezint? nimic altceva decât disperarea ?i ambi?ia unui om de a face ceva indiferent de consecin?ele ce vor urma. Atunci când ai ceva în minte, duci la bun sfâr?it, finalul ar?tând indiferen?a ?i sfidarea pe care o poate ar?ta un om în ziua de ast?zi …
Ast?zi în cinematograful Victoria ( Ia?i ) filmul a stârnit de nenum?rate ori râsete ?i aplauze din partea publicului prezent la eveniment… Limbajul folosit, diferitele situa?ii în care personajele au fost implicate au f?cut din filmul “Eu când vreau s? fluier, fluier”, un lung metraj de succes ce merit? v?zut? .

2 thoughts on “Eu cand vreau sa fluier, fluier”

Leave a Reply

Your email address will not be published.