Din culisele Voluntariatului

Voluntariatul cu siguran?? o activitate ce a luat în ultimii ani amploare în toat? Europa. De ce? Poate c? oamenii au constat faptul c? este bine s? aju?i, s? fii bun cu aproapele t?u ?i s? îi întinzi o mân? de ajutor celui de lâng? tine. Unii practic? voluntariatul de nevoie, g?sirea unui job bun, mai ales în vestul Europei, avansarea spre colegii de renume sau promovarea pe plan profesional transform? voluntariatul într-un interes general.

De?i în România este privit cu o oarecare ironie, “munca pe gratis” a?a cum este numit? de cele mai multe ori aceast? activitate, persoane de toate vârstele o practic?, îns? astfel de oameni sunt înc? destul de pu?ini mai ales în ?ara noastr?.

De ce? Probabil din cauza faptului c? românul a fost înv??at c? trebuie s? se aleag? din orice activitate cu câte ceva. De ce am face voluntariat? Ce folos are? Sunt întreb?rile cele mai fregvente pe care le aud atunci când propun o astfel de activitate. De?i este o scuz? bun? pentru a trage chiulul la ore, tinerii sunt dezinteresa?i complet, iar cei care fac ac?iuni de voluntariat din inim?, sunt cu siguran?? destul de pu?ini.

O alt? problem? pe care am întâlnit-o destul de des la tineri, a fost faptul c? unii p?rin?i nu î?i las? copii s? desf??oare astfel de activit??i. De?i este de folos ace?tia consider? c? nu este necesar s? î?i lase copilul s? fac? “munca pe gratis” considerând aceasta o deprindere gre?it? pe care nu este bine s? o înve?e. Cu toate c? pare inofensiv?, cu o astfel de problem? se confrunt? destul de mul?i dintre adolescen?i.

R?mâne la atitudinea fiec?ruia s? decid? dac? este bine sau nu s? se implice în astfel de activit??i. Cu siguran?? în urm?torii ani fenomenul va fi mai r?spândit ?i în România, sindromul american n?v?lind ?i peste noi. Poate atunci tinerii vor considera voluntariatul cool ?i se vor implic? într-un num?r mai mare. Vorba românului, tot ce e cool este pentru noi! Chiar dac? emo?ia s?vâr?irii unei fapte bune va disp?rea complet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.