Descoper? for?a din tine


Fiecare avem visurile noastre… Tuturor ne place s? credem în adâncul sufletului c? suntem d?rui?i cu un har special, c? prezen?a noastr? conteaz?, c? putem avea o influen?? benefic? într-un fel asupra celorlal?i ?i c? suntem în stare s? cl?dim o lume mai bun?. La un moment dat în via?? cu to?ii am avut o viziune asupra calit??ii existen?ei noastre, despre cum am dori ?i am merita s? tr?im.

?i totu?i pentru mul?i dintre noi aceste visuri s-au pierdut, înce?o?ate în frustr?rile ?i rutina vie?ii de zi cu zi, astfel încât nici m?car nu mai facem efortul s? le realiz?m. Pentru mult prea mul?i acest vis s-a destr?mat – ?i odat? cu el ?i dorin?a de a ne modela destinul.

Mul?i au pierdut acel sentiment al siguran?ei de sine din care se plamadeste “aluatul” de înving?tor. C?utarea mea de o via?? a fost tocmai s? readuc în prim plan acest vis ?i s?-l transform în realitate determinând pe fiecare în parte s?-?i reg?seasc? ?i s?-?i foloseasc? puterea nelimitat? ce se afl? în stare latent? în fiecare dintre noi.

Date autor:

Anthony Robins este o autoritate mondial? în psihologia succesului ?i a schimb?rii. În 1997, Camera de Comer? a Statelor Unite l-a inclus pe lista primilor zece Outstanding People of the World (Mari oameni ai lumii), c? unul dintre cei care au influen?at în cea mai mare m?sur? genera?ia sa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.