Cum vede un str?in ora?ul Ia?i?

Cum vede un str?in ora?ul Ia?i? Dac? l-a v?zut sau nu? Nu. Nu l-a v?zut…
Stând de vorb? cu o persoan? ce nu locuie?te si nici nu a vizitat vreodat? ora?ul Ia?i am invitat-o s? îmi vorbeasc? ?i s? îmi spun? ceea ce crede si a auzit ea despre acest ora? .
“Nu l-am v?zut niciodat?. Din istoria f?cut? la ?coal? mi-l imaginam ca fiind un ora? mic, un or??el ca în filme, unde sus pe un deal era castelul regelui ?i la poale c?su?e micu?e cu oameni muncitori si cl?diri f?cute toate din piatr?.
Acum (dup? ce am c?utat pe Google) îmi dau seama c? de fapt el nu este deloc mic. Este al doilea ora? ca m?rime din ?ar? ?i acest lucru mi-a stricat pu?in imaginea f?cut?. Desigur Ia?ul în sine r?mâne acela?i, doar c? imagin?ia mea a atins noi culmi.
Lucruri despre care am citit pe net ?i m-au impresionat cel mai mult au fost Biblioteca Eminescu, Gr?dina Botanic? ?i Palatul Culturii.
Ia?ul, spre deosebire de Bucure?ti este un loc în care po?i vedea acele mici c?su?e de la poalele dealului îmbinand cl?dirile noi cu cu cele vechi, s? nu-?i uite cultura, ba chiar s-o îmbunat??easc? pe cea deja avut?.
Dup? mine, vechea capital? este combina?ia perfect? dintre cultur? ?i modernism, este locul unde casu?ele mici din piatr? se îmbin? perfect cu cl?dirile mari ?i cosmopolite, cu str?zile dominate de asfalt ?i cu ma?inile luxoase.”[ D?nil? Mihaela]
Ia?ul este ?i va r?mâne în continuare un simbol al Moldovei ?i nu numai. Un ora? cunoscut de toata lumea, un ora? cu o vast? istorie ?i o cultur? complex? despre care oricine poate spune m?car cateva vorbe, un simbol ce reprezint? Romania.

Leave a Reply

Your email address will not be published.