Ideei, gânduri, pareri… spune-le cum vrei…

Se spune c? exist? orice, ?i dac? cau?i, g?se?ti cu siguran??. A?i putea spune c? afirma?ia este adev?rat?, poate chiar mult prea adev?rat?…
Acum ceva timp în câteva dintre post?rile mele de pe blogul anterior, cât ?i în conversa?ii ce vizau acest subiect, afirmam cu t?rie c? nu mai exist? tineri interesa?i s? se implice în activit??i cu scop inovativ, cultural, interactiv ?.a.m.d. Cei drept majoritatea interlocutorilor mei, cât ?i persoane ce mi-au comentat post?rile, m-au sus?inut ?i mi-au spus c? genera?iile de tineri ce vin spre impactul cu realitatea social? sunt un dezastru la propriu.
Am c?utat ?i am g?sit. Nu ?tiu dac? din întâmplare dar recent am reu?it s? cunosc tineri care mi-au demonstrat contrariul, ar?tându-mi prin ideei, cât ?i prin experien?a deja dobândit?, c? uneori m? în?el când judec a?a de aspru tân?r? genera?ie chiar dac? la urma urmei, ?i eu fac parte din aceasta.
Al?turi de câ?iva prieteni am hot?rât s? începem un proiect în scurt timp care se va baza pe ideea de “Project Angels”… Dorim ca prin aceast? idee s? c?ut?m un num?r cât mai mare de tineri pe care s? îi putem ajuta în sus?inerea proiectelor cu ideei ?i for?e prorprii pentru a transforma o simpl? initiativ? într-un proiect bun si poate mai târziu în ceva util tuturor… Dac? e?ti interesat s? participi la un astfel de proiect te rog cauta-m? la adres? de e-mail florin@adamache.info sau la num?rul de telefon men?ionat pe acest blog… Nu implic? decat munc? în echip?, dorin?a de a ajuta ?i sustine al?i tineri, ce doresc probabil s? se afirme…
Prin urmare trebuie s? recunosc… Am fost pu?in cam r?ut?cios când am spus c? genera?ia din ziua de ast?zi este la p?mânt. Poate c? societatea nu le ofer? ceva mai bun, ceva care s? îi mobilizeze…
Dar chiar ?i cu experien??, chiar ?i cu practica dobândit? în ani grei de studiu mul?i dintre tineri se ciocnesc de indiferen?a unei ??ri prea birocrate care nu ofer? ceea ce ar trebui viitorul ei…

O rezolvare a unei probleme pe termen scurt poate genera o problem? mult mai grav? pe termen lung, mai ales în ceea ce prive?te conducerea unei ??ri.

Sim? civic inexistent ?

De ceva vreme am tot vorbit pe blog despre România, despre ce ne ofer? ea ?i ce nu ne ofer?, dac? este bine s? r?mânem sau nu în aceast? ?ar?, ?i multe alte lucruri ce porneau de la subiectul acesta.
Mi-am adus aminte despre un proiect c?ruia nu a?i vrea s? îi fac public numele, îns? care ofer? tuturor o posibilitate de a fi utili m?car o zi din tot acest an.
Mi-am dat seama repede c? mediatizarea acestuia de?i consistent?, nu are mai deloc impact asupra publicului, mai ales în ora?ele din Moldova, în special un ora? cu preten?ii cum este Ia?ul. Sim?ul civic lipse?te cu des?vâr?ire din noi, iar atunci m-am gândit “de ce mai critic?m aceast? ?ar?, ?i ne plângem de tot ce este posibil, dac? noi nu suntem capabili s? ne unim for?ele pentru a face o zi, ceva util pentru aceasta”. În fine, am întrebat lumea sub diferite forme ce p?rere au despre acest aspect ?i evident mi-au r?spuns, poate la fel cum m-a? fi a?teptat : “de ce a?i mai face ceva, n-am chef, oricum plec din România, sau alte r?spunsuri asem?n?toare”
A?adar suntem buni la criticat, trebuie s? recunosc, îns? când vine vorba de proiecte sociale, impactul publicului este unu nefavorabil, aproape sau chiar egal cu 0.
Referitor la ultima postare de pe blogul meu, ce l-am l?sat s? se mai odihneasc? pentru o perioad?, comentariile f?cute m-au f?cut s? m? gândesc la faptul, c? oamenii valoro?i sunt printre noi, îns? noi suntem orbi?i de negativisme, pentru a-i mai vedea”
?i cum spunea un bun prieten de-al meu, “Vedem o valoare în cineva, abia dup? ce acesta nu mai este printre noi” …