Ce facem pe Facebook

Recent am v?zut o op?iune ap?rut? din senin în care mi se recomanda setarea paginii de facebook ca homepage. De?i sunt activ pe facebook de aproximativ 2 ani, am avut ?i o perioad? de câteva luni (noiembrie 2010-ianuarie 2011) în care am avut contul dezactivat. Dup? o monitorizare de câteva zile a circa 50 de conturi de facebook am tras câteva concluzii referitoare la ceea ce facem noi pe facebook în fiecare zi.

Chestii utile :

  • urm?rim evenimente;
  • apreciem (like) diverse m?rci comericiale/brand-uri;
  • promov?m diverse link-uri;
  • ne facem cunoscut? identitatea (înc?rc?m poze/informa?ii personale);
  • convers?m cu prietenii (folosind chat-ul);
  • ne facem cunoscute activit??ile/proiectele;

Chestii inutile :

  • ne prostim, destr?b?l?m ca pe hi’5; (ne juc?m mai mult decât trebuie cu photoshop ?i înc?rc?m poze inutile, zic eu…)
  • aducem injurii ofense; (ne cert?m în online prin diverse comentarii)
  • pierdem vremea cu tot felul de aplica?ii, umplând wall-ul prietenilor cu diverse chestii (multe dintre ele considerându-le SPAM)

Bad nickname

Cândva foloseam ?i eu. Primul meu cont pe unul din site-urile de socializare (ce cred c? mai exist? ?i ast?zi) era compus dintr-un nickname. Pe vremea aceea p?rea destul de interesant. Defapt nimeni nu avea cont cu numele sau real. De ce? Nu ?tiu, ?i cu siguran?? la acea vreme nu m? preocupa s? aflu r?spunsul la aceast? întrebare. De?i pozele ce erau înc?rcate pe site, ar?tau mai mult sau mai pu?in cine e?ti, ?i oricine te-ar fi cunoscut ar fi putut l?sa un comment în care s? mentioneze ?i numele t?u, nu se întâmpla prea des ?i chiar ?i a?a acest lucru conta destul de pu?in.  

La apari?ia Facebook mi-am f?cut cont folosind numele meu real. Nu aveam inspira?ia necesar? în acea perioad? s?-mi mai creez alt nickname ?i am ales s? folosesc numele meu real. Pe site-uri ca Netlog sau Neogen chiar ?i în prezent utilizatorii folosesc nickname-uri. (O explica?ie ar putea fi aceea c? num?rul conturilor deschise pe astfel de site-uri este din ce în ce mai mic iar utilizatorii existen?i deja, fie din comoditate nu î?i schimb? nick-ul fie nu mai acceseaz? acele conturi).

De foarte multe ori am purtat discu?ii cu tinerii despre identitatea din online ?i locurile unde este bine s? ne folosim datele reale ?i unde nu. Zilele trecute am fost ?ocat când cineva cu nume de “rege” îmi d?dea add pe facebook. De?i m-a amuzat destul de tare, prima mea reac?ie a fost aceea de a ignora cererea de prietenie. În general nu m? simt atras de blogurile ?i profilurile social spaces ce nu au o identitate clar?. Multe nickname-uri sunt banale sau spam-uri. Zona de online s-a maturizat mult, lucru pe care l-am afirmat de mai multe ori, iar a-?i l?sa datele personale “într-un contact” sau a te afi?a cu numele real nu mai pare o ciud??enie cum s-ar fi crezut poate la apari?ia site-urilor de socializare. Chiar ?i a?a am v?zut c? în ultima perioad? se fac tot felul de campanii de genul : “Tu cui dai accept” campanii ce le consider destul de benefice. În general datele (precum numele real ?i o poz? serioas?) pot înl?tura suspiciunile c? profilul celui care te-a vizitat reprezint? SPAM.

Cu ocazia acestei post?ri lansez ?i eu întrebarea lunii aprilie pe acest blog : Folose?ti numele real sau nickname pe re?elele sociale? (Te rog s? votezi la acest sondaj uitându-te în dreapta sus pe pagina principal? a blogului. Mul?umesc 🙂

Ironic. Online. Erou na?ional.

Cum devii erou na?ional peste noapte? În alte ??ri poate prin tot felul de acte de curaj, printr-o inven?ie, o descoperire ajungi s? fii considerat erou na?ional, model de urmat, ?i de ce nu, daca ai ?i noroc, po?i ajunge s? fii chiar decorat de pre?edinte. Eii bine, în România este mult mai u?or s? ajungi un erou, mediatizat de absolut toata lumea, s? ai peste 1 milion de vizualiz?ri pe youtube, ?i toata lumea s? vorbeasc? despre tine în fiecare zi.

Ce trebuie s? faci? E foarte simplu… sa fii ironic sau prost, s? apari în mediul online (de preferat pe youtube ?i facebook) ?i s? ai norocul ca tinerii din ziua de ast?zi ?i nu numai, s? râd? de tine. Aceasta este re?eta succesului în 2010.

Oamenii care au în?eles lucrul acesta :

1. http://www.youtube.com/watch?v=iEx-lsK1_Vg

2. http://www.youtube.com/watch?v=Qrg6Jn4uHgs

3. http://www.youtube.com/watch?v=pySsHkfGjPU&feature=related

4. http://www.youtube.com/watch?v=_lhA56ZCzUo

5. http://www.youtube.com/watch?v=lpLFdTGwzDo

Rezultatul? Succesul este garantat. Pe strad?, în autobuz, în ?coli se vorbe?te în fiecare zi se vorbe?te despre ei. Chiar ?i copii din ciclul primar par s? î?i doreasc? s? ajung? ca cei pe care îi v?d pe internet.

Cu siguran?? formula Ironic (sau prost) + Online = Erou na?ional va da roade ?i de acum în colo, pentru c? se pare c? românii apreciaz? astfel de faze…

Cum ne ucidem singuri viitorul

În România orice este posibil, am aflat cu to?ii asta de mult. Dac? pân? acum aveam tineri care s? ne reprezinte în str?in?tate, care s? mearg? la studii ?i s? se reîntoarc? pentru a ob?ine performan?e incredibile, investeam în cercetare ?i dezvoltare, în acest moment putem spune doar c? ne distrugem viitorul de mâine.

Reformele din educa?ie, nep?sarea unui sistem care ar trebui s? sus?in? astfel de ini?iative încurajatoare pentru viitoarele genera?ii nu fac nimic altceva decât s? pun? pe fug? actualele valori din România.  De?i nu pare grav, conducerea ??rii nu face absolut nimic pentru a atrage tinerii s? r?mân? acas?, ?i s? î?i înceap? o posibil? carier? chiar aici, ba mai mult îi îndrum? spre posibile alte job-uri în str?in?tate.

Acum 20 de ani acela?i lucru se întâmpla cu uzinele ?i fabricile din România… Nimeni nu le mai considera profitabile, acestea mâncau banii bugetului de stat ?i ce e cel mai r?u s-au d?râmat l?sând o mare parte a popula?iei f?r? un loc de munc?.

Un caz asem?n?tor se inatmpla ast?zi ?i cu tinerii, viitorii oameni maturi ai României. Statul cheltuie bani cu ei (cel pu?in asta în teorie) nu investesc îns? într-un viitor decent ?i stabil în România pierzându-i mai apoi, odat? cu stabilirea lor în alte ??ri, mai civilizate.

Cred c? peste 20 de ani România va fi o ?ar? a “rebuturilor” a oamenilor b?trâni ce nu vor avea cu ce s? mai supravie?uiasc? (pentru c? dac? nu exist? persoane care s? cotizeze la bugetul de stat, automat nu vor mai fi bani pentru pensie)

Sunt de p?rere c? actualul sistem educa?ional din România îi stric? pe elevi mai mult decât s? îi formeze ?i s? le deschid? noi orizonturi.

To Be Continued

1 an

Nu îmi aduc aminte când ?i de ce… tot ce ?tiu este c? acum un an am început s? scriu pe acest blog (pe atunci link-ul era altul) dup? câteva tentative de bloguri e?uate.

Îmi aduc aminte c? începusem acest blog (pe care se g?sesc ?i primele mele post?ri, din 2009) imediat dup? ce primisem func?ia de director pe departamentul de jurnalism ?i radio televiziune în cadrul Asocia?iei VISTA (în prezent aceasta încetând s? mai existe). M? sim?eam bine ?i îmi pl?cea c? îmi g?sisem în sfâr?it locul perfect unde îmi puteam exprima propriile opinii cu privire la tot felul de lucruri ?i activit??i, ce în aceea perioad? nu m? l?sau de loc s? respir ?i m? solicitau aproape tot timpul (lucru care din p?cate acum nu se mai întâmpl?).

Am vrut de multe ori s? renun? la blog, s? nu mai scriu pe el, s? îl abandonez, mai ales în a doua jum?tate a anului 2010 dar m? ata?asem prea mult de acesta pentru a renun?a atât de brusc la el. Am continuat s? scriu iar din luna august 2010 am cunoscut un prieten care mi-a asigurat un domeniu privat, cu link-ul de pe care poate fi acum accesat blogul.

M? leag? multe amintiri frumoase de acest blog, m? leag? prietenii, experien?e noi, lucruri ce m-au f?cut s? fiu omul ce sunt ast?zi.
Cu siguran?? nu a? renun?a la el niciodat?, iar în continuare voi dori s? v? prezint cele mai frumoase ?i importante post?ri (din ultimul an) pentru mine (amintiri ce m? leag? de start-up-ul acestui blog)