Looking for talented and creative young people

În ultimele zile am avut pl?cerea ?i onoarea de a cunoa?te ?i vorbi cu persone interesante, persone ce nu au uitat s? gândeasc? ?i care au un cuvânt important de spus, în viitorul unei ??ri nereg?site în propriile valori tradi?ii ?i existen?e.
La fel ca ?i s?pt?mân? trecut?, ast?zi am avut ocazia de a cunoa?te, dup? p?rerea mea un tân?r grozav, cu capul pe umeri, cu perspective de viitor, cu care am putut purta o conversa?ie normal, am râs, am glumit ?i comentat împreun? câteva perspective ale Revistei Society ?i b?taia dintre dou? nebune dintr-un parc din centru.
În fine, concluzia ar fi cea pe care am spus-o de mai multe ori ?i în trecut: Dezinteresul tinerilor este unul profund, lumea se schimb?, tinerii mergând din r?u în mai r?u. Cu toate acestea exist? ?i excep?ii.
Eu m? bazez pe g?sirea unui tân?r/a talentat, pasionat, cu sim? creativ care s? doreasc? se se implice al?turi de mine ?i al?i câ?iva membri ce formeaz? Revista Society, pe partea de design ?i nu numai.
Pentru cei interesa?i v? rog s? m? contacta?i la num?rul de telefon 0754.688.829 la adresa de e-mail florin@adamache.info sau florin_adamache@yahoo.com .
Fi?i curajo?i ?i socializa?i, ve?i avea surpriza de a cunoa?te oameni ?i o echip? de lucru interesant?!

Talk show vs realitate

Din întâmplare în aceast? sear?, am deschis televizorul pe antena3, pe la 19.15, în timp ce preg?team cina. Tocmai începuse emisiunea La Ordinea Zilei cu Dana Grecu ?i Radu Tudor…
Ce m-a amuzat pe mine, este faptul c? toat? lumea acuza pe toat? lumea, cu to?ii criticând guvernul. ?i ce? Cine se scuz? se acuz?, realitatea spunându-?i cuvântul în via?a tuturor.
Atât moderatoare emisiunii, care se agita de zor ?i î?i ataca invita?ii, cu tot felul de întreb?ri, cât ?i invita?ii din platoul acesteia comentau situa?ia României din trecut, prezent ?i viitor…

De ce scriu acest post ? Da, este adev?rat ?i din motivul c? m-a distrat oarecum emisiunea, mai mult comportamentul ?i discu?ia aprins? din platou, dar ?i din cauza faptului c? acum o lun? vorbeam cu câ?iva buni prieteni, despre România, situa?ia sa, ?i de ce trebuie sau nu, s? iubim aceast? ?ar?. Probabil în aceast? sear? am v?zut un exemplu bun de indiferen??, în care toat? lumea vorbe?te, nimeni nu face nimic ?i guvernul ne fur? în continuare….
Pe ideea facem, dregem cu nimica nu ne alegem, adresez o întrebare prietenilor mei Drago? Preutescu ?i Elena Ungureanu. Dac? ?i cei care ar trebui s? aduc? România pe linia de plutire, vorbesc mult ?i degeaba, cine ar trebui s? ne salveze din aceast? criz?, ?i din acest regres continuu al României?

Ascensiunea site-urilor de socializare

Trebuie s? recunosc c? la început, când am intrat în lumea internetului, nici nu îmi imaginam ce pot g?si ?i ce u?or pot evolua lucrurile într-o lume practic inexistent? uman ?i totu?i atât de populat? de tot felul de indivizi virtuali.

Acum mai bine de un an de zile nu aveam nici cea mai vag? idee despre ce înseamn? Twitter-ul, cum arat? ?i ce beneficii are Facebook-ul ?i alte site-uri de gen care peste noapte au devenit adev?rate mine de aur pentru creatorii acestora.

Numai în România, num?rul utilizatorilor de Twitter ?i Facebook a s?rit în aer în ultimul an. Cum s-a întâmplat aceast? minune? Ei bine, sunt mai multe explica?ii…În luna august a anului 2009, în România erau înregistra?i aproximativ 260.000 de utilizatori unici pe Facebook. Recunosc c? aveam ?i eu cont, îl descoperisem recent, dar nu m? atr?gea mai deloc. Tot în luna august a anului 2009 am început s? folosesc ?i contul meu Twitter.

Cre?terea foarte mare a num?rului de utilizatori a venit odat? cu apari?ia informa?iilor mondene ?i culturale, cât ?i a înregistr?rii vedetelor pe aceste site-uri. Practic, odat? cu apari?ia persoanelor cu notorietate, cât ?i descoperirea altora din America sau Europa de Vest, a f?cut ca num?rul utilizatorilor s? sar? cu mult, ajungând în prezent (iulie 2010) la aproximativ 1.400.000 de utilizatori unici (cre?tere de peste 5 ori mai mare fa?? de anul 2009).

Facebook-ul, cât ?i Twitter-ul, au avantajul c? peste 85% din cei care le folosesc o fac cu identitatea lor real? ?i nu cu una fals?, cum se întâmpla pân? prin anul 2008 pe toate site-urile din România.

Un alt factor care a crescut cu atât de mult num?rul utilizatorilor acestor tipuri de site-uri de socializare este ?i efectul de turm?, ce în România are o influen?? extrem de mare.

Concluzia este c? num?rul utilizatorilor va cre?te în continuare, poate pân? în anul 2012 se va ajunge ca ?i România, al?turi de alte state, s? dep??easc? num?rul de 5 milioane de utilizatori/pe site.