Cum vede un str?in ora?ul Ia?i?

Cum vede un str?in ora?ul Ia?i? Dac? l-a v?zut sau nu? Nu. Nu l-a v?zut…
Stând de vorb? cu o persoan? ce nu locuie?te si nici nu a vizitat vreodat? ora?ul Ia?i am invitat-o s? îmi vorbeasc? ?i s? îmi spun? ceea ce crede si a auzit ea despre acest ora? .
“Nu l-am v?zut niciodat?. Din istoria f?cut? la ?coal? mi-l imaginam ca fiind un ora? mic, un or??el ca în filme, unde sus pe un deal era castelul regelui ?i la poale c?su?e micu?e cu oameni muncitori si cl?diri f?cute toate din piatr?.
Acum (dup? ce am c?utat pe Google) îmi dau seama c? de fapt el nu este deloc mic. Este al doilea ora? ca m?rime din ?ar? ?i acest lucru mi-a stricat pu?in imaginea f?cut?. Desigur Ia?ul în sine r?mâne acela?i, doar c? imagin?ia mea a atins noi culmi.
Lucruri despre care am citit pe net ?i m-au impresionat cel mai mult au fost Biblioteca Eminescu, Gr?dina Botanic? ?i Palatul Culturii.
Ia?ul, spre deosebire de Bucure?ti este un loc în care po?i vedea acele mici c?su?e de la poalele dealului îmbinand cl?dirile noi cu cu cele vechi, s? nu-?i uite cultura, ba chiar s-o îmbunat??easc? pe cea deja avut?.
Dup? mine, vechea capital? este combina?ia perfect? dintre cultur? ?i modernism, este locul unde casu?ele mici din piatr? se îmbin? perfect cu cl?dirile mari ?i cosmopolite, cu str?zile dominate de asfalt ?i cu ma?inile luxoase.”[ D?nil? Mihaela]
Ia?ul este ?i va r?mâne în continuare un simbol al Moldovei ?i nu numai. Un ora? cunoscut de toata lumea, un ora? cu o vast? istorie ?i o cultur? complex? despre care oricine poate spune m?car cateva vorbe, un simbol ce reprezint? Romania.

Expozi?ie de ma?ti …


Ast?zi 21 februarie 2010 am luat parte la un spectacol organizat de Palatul Copiilor Ia?i, spectacol ce a încercat s? eviden?ieze ideea de Valentine’s day vs Dragobete oferind celor prezen?i în sala mare de spectacol un concert de pian al tinerilor membri ce sunt înscri?i la Palatul Copiilor (cercul de pian), concert ce a cuprins o varietate larg? de melodii celebre ale multor arti?ti clasici, dar ?i o expozi?ie de ma?ti vene?iene lucrate manual din materiale reciclabile, prezentate cu fast de tineri ce au ales s? se dedice fabric?rii acestor exponate. Sala a fost plin? de sus?in?tori ai participan?ilor prezen?i în spectacol, entuziasmul ?i emo?ia sim?indu-se pe chipurile multora.

A fost un eveniment relaxant la care m? bucur c? am luat parte, ?i îi mul?umesc uneia dintre participante, Daniela ?ambri? pentru invita?ie.