Ironic. Online. Erou na?ional.

Cum devii erou na?ional peste noapte? În alte ??ri poate prin tot felul de acte de curaj, printr-o inven?ie, o descoperire ajungi s? fii considerat erou na?ional, model de urmat, ?i de ce nu, daca ai ?i noroc, po?i ajunge s? fii chiar decorat de pre?edinte. Eii bine, în România este mult mai u?or s? ajungi un erou, mediatizat de absolut toata lumea, s? ai peste 1 milion de vizualiz?ri pe youtube, ?i toata lumea s? vorbeasc? despre tine în fiecare zi.

Ce trebuie s? faci? E foarte simplu… sa fii ironic sau prost, s? apari în mediul online (de preferat pe youtube ?i facebook) ?i s? ai norocul ca tinerii din ziua de ast?zi ?i nu numai, s? râd? de tine. Aceasta este re?eta succesului în 2010.

Oamenii care au în?eles lucrul acesta :

1. http://www.youtube.com/watch?v=iEx-lsK1_Vg

2. http://www.youtube.com/watch?v=Qrg6Jn4uHgs

3. http://www.youtube.com/watch?v=pySsHkfGjPU&feature=related

4. http://www.youtube.com/watch?v=_lhA56ZCzUo

5. http://www.youtube.com/watch?v=lpLFdTGwzDo

Rezultatul? Succesul este garantat. Pe strad?, în autobuz, în ?coli se vorbe?te în fiecare zi se vorbe?te despre ei. Chiar ?i copii din ciclul primar par s? î?i doreasc? s? ajung? ca cei pe care îi v?d pe internet.

Cu siguran?? formula Ironic (sau prost) + Online = Erou na?ional va da roade ?i de acum în colo, pentru c? se pare c? românii apreciaz? astfel de faze…

Ideas worth spreading

În ultima perioad? m-am ar?tat interesat de cunoa?terea a cât mai multor speakeri de valoare, de observarea modului în care ace?tia vorbesc ?i felul în care reu?esc s? transmit? mesajul publicului receptor. Am ata?at în aceast? postare 5 speakeri care prin felul lor de a fi ?i modalitatea lor de a transmite mesajul m-au impresionat (am f?cut acest mic clasament orientându-m? ?i la temele pe care ace?tia le-au abordat).

#5 Dan Cobley: What physics taught me about marketing

#4 Richard St. John: “Success is a continuous journey”

#3 Barry Schwartz: The paradox of choice

#2 Chris Anderson: How web video powers global innovation

#1 Tony Robbins: Why we do what we do, and how we can do it better

YouTube Repeat

În aceast? diminea?? când am deschis pagina personal? de twitter, am observat un tweet postat de un prieten (Bogdan Epureanu), în care ne informa c? YouTube poate fi programat pentru a repeta la infinit melodia/clipul pe care dori?i s? îl vizualiza?i.

Pentru c? am foarte mul?i prieteni care sunt “dependen?i” de YouTube, am decis în aceast? postare s? v? explic cum st? treaba cu YouTube Repeat.

Am postat aici un exemplu clar :

http://www.youtube.com/watch?v=fV4DiAyExN0 (varianta normala)

http://www.youtuberepeat.com/watch?v=fV4DiAyExN0 (varianta care se va repeta la infinit.