Online sau pe hârtie ?

Cite?ti o carte online sau una creat? de o tipografie? Scrii ?i î?i salvezi ideeile în mediul online (site-uri de socializare, blog etc) sau pe hârtie. Te informeaz? ziarul sau site-ul web al ziarului?

În ultimii ani puterea internetului a crescut enorm de mult. A devenit o necesitate tot mai mare, în vie?ile multora dintre noi (fie c? ne ajut? s? ?inem leg?tura cu alte persoane, fie c? ne informeaz? sau pur ?i simplu ne u?ureaz? cu mult munc?).

Hârtia a pierdut mult teren în tot acest timp. Poate c? este un lucru bun pentru p?durea tropical? pentru c? nu va mai fi nevoie s? se taie mul?i copaci în viitor. În tot acest timp, marile companii de gadgeturi se bat între ele pentru a inova produse care s? î?i poat? oferi acces la internet ?i multe alte facilit??i pentru a fi accesate oriunde/oricând. Dac? la începutul anului 2006 internetul prindea r?d?cini pe desktopurile ?i laptopurile românilor (netul fiind pe atunci un lux) acum internetul poate fi accesat de aproape oriunde chiar ?i cu telefonul mobil.

C?r?ile pot fi citite acum de pe calculatorul de acas?, sau de pe un ebook reader sau telefon ce suport? formate precum PDF, TXT, DOC. etc

Muzica se poate asculta de mai bine de 4 ani pe Ipoduri, Telefoane mobile, Mp3 & Mp4 Player.
……………………………………………
Cu toate c? tehnologia prospera în România contrastele sunt înc? vizibile ?i ?ocante. În timp ce unii cunosc beneficiile tehnologiei ?i “abuzeaz?” de ele, unii înc? mai scriu la lumina lumân?rii ?i a l?mpii cu gaz, merg zeci de kilometri pe jos pentru a avea acces la o form? de înv???mânt ?i se bucur? atunci când din întâmplare reu?esc s? pun? mâna ?i s? citeasc? vreo carte, care pentru unii nu mai este la mod?… Sunt sigur c? tehnologia va fi în continu? expansiune, dar cred c? unii vor muri f?r? s? afle ce este Google, YMail, Facebook sau touch screen phone…

Cheers !

Avem preten?ii f?r? s? ?tim ce vrem de la via??

Tr?im într-o societate modern?, înconjurat? de tot felul de oameni, tot felul de temperamente, zilnic fiind angrena?i în tot felul de activit??i unele chiar f?r? voia noastr?. Din fiecare experien?? tr?it?, tragem tot felul de concluzii… Altele bune, altele gre?ite, f?r? ca m?car s? ne d?m seama de cele spuse.

Avem preten?ii? Da cu to?ii avem preten?ii. Evident sunt diferite, dar ele exist? în fiecare dintre noi. Uneori cerem lucruri inutile, ne impunem tot felul de concepte care în cele din urm? ne trag în jos.

Ajungem s? nu ?tim ce vrem de la via??. Se întâmpl? oricui, în fiecare zi. Suntem pu?i s? lu?m decizii, s? gândim, s? supravie?uim în propria lume ataca?i de propriile dorin?e ?i gânduri.

Avem preten?ia de a o duce cât mai bine, de a fi totul cât mai u?or ?i comod ?i s? ne solicite cât mai pu?in, îns? merit?m ceea ce noi cerem?

Tot mai des aud vorbindu-se despre greve, proteste ?i lipsa banilor. Lumea devine din ce în ce mai revoltat? din cauza problemelor sociale. Fiecare vorbe?te dar nimeni nu ascult?. Fiecare criz? cere m?suri rapide, de cele mai multe ori acestea sunt ?i inutile…

P?rerea mea este c? ar trebui s? ?tim exact ceea ce vrem de la via??, ?i mai apoi s? începem s? avem preten?ii.


Tu ?tii ce vrei de la via???

Concluzii ale unei realit??i ciudate

În ultima perioad? constat în rândul genera?iei tinere o nesiguran??, o naivitate ?i un concept despre via?? complet schimbat fa?? de tinerii de odinioar?. În primul rând faptul c? ace?tia nu mai sunt siguri pe ei, pur ?i simplu uit? s? gândeasc? sau consider? c? mediul în care se afl? nu este propice gândirii. Alteori luând totul ca pe o joac? adolescen?i ajung prin diverse concepte s? î?i distrug? propria via??, adrenalina ?i dorin?a de afirmare ruinându-le de cele mai multe ori mare parte din vise.
Cu siguran?? nimeni nu e perfect, cu siguran?? mediul în care tr?im influen?eaz? cu mult mai mult tinerii, ?i nu doar pe ace?tia, dar nu trebuie s? uit?m faptul c? în spatele oric?rui site de socializare (fie el twitter, facebook, my space etc) sau orice alt? inven?ie st? la baz? un adult sau mai mul?i, ce urm?resc manipularea a cât mai multor min?i tinere, rezultatul acestei mi?c?ri inteligente fiind de un profit colosal.
Naivitatea poate d?una de multe ori, de?i unele chestii ce par imposibil de crezut pentru foarte mul?i dintre noi sunt ceva ce cum spun mul?i dintre adolescen?i “am g?sit exact ceea ce îmi doream”, p?cat îns? c? nu e ?i ceva constructiv;
Singura solu?ie ce poate combate acest fenomen ce a luat amploare în întreaga lume este încercarea de a trezi tinerii la realitate, fie cu vorba, fie angrenându-i în lucruri practice pentru a le dezolta mult mai u?or gândirea ?i spiritual de observa?ie.
Cu siguran?? adolescentul este singura persoan? în m?sur? de a decide calea cea bun? ?i mentalitatea pe care trebuie s? o adapteze fiec?rei situa?ii în parte.

To be continued